Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellevoetsluisStaatscourant 2012, 24646Ruimtelijke plannen

Logo Hellevoetsluis
Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Ravense Hoek’, Hellevoetsluis

Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maakt het volgende bekend:

Door de gemeenteraad is op 13 september 2012 het bestemmingsplan ‘Ravense Hoek’ vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het raadsbesluit hebben voor een ieder vanaf 28 september tot en met 8 november 2012 ter inzage gelegen.

Tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen de beroepstermijn geen beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is daardoor met ingang van 9 november 2012 inwerking getreden en onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan Noordelijke Randweg is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl.