Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornStaatscourant 2012, 24012Ruimtelijke plannen

Logo Apeldoorn
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost, Apeldoorn

Van 22 november 2012 tot en met 2 januari 2013 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1044-ont1 inclusief het bijbehorende planMER ter inzage.

Het plangebied ligt ten noordoosten van Apeldoorn, ten noorden van de A1 en ten oosten van de A50. Een klein deel van het plangebied ligt ten zuiden van de A1. De Ecofactorij vormt geen onderdeel van dit plangebied. Het gebied ten westen van de A50, tot aan het Apeldoorns Kanaal behoort ook tot het plangebied, met daarin de kern Beemte. Aan de noordzijde grenst het gebied aan het Landbouwontwikkingsgebied en de gemeente Epe, aan het oosten aan de gemeente Voorst.

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is als uitgangspunt gehanteerd dat (legale) bestaande functies in beginsel worden gerespecteerd en een positieve bestemming krijgen.

Er zijn in dit plan geen grootschalige uitbreidingsplannen voor woningbouw, voorzieningen en infrastructuur opgenomen. Het ontwerp bevat ten opzichte van het voorontwerp-bestemmingsplan diverse wijzigingen.

In het hele plangebied komen panden voor die vanuit cultuurhistorisch oogpunt bepalend en waardevol zijn voor het ruimtelijke beeld van het gebied en die aanmerkelijke cultuurhistorische waarden bezitten. Deze panden zijn in het plan aangeduid als karakteristiek pand en worden beschermd met een sloopvergunningenstelsel. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.

Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

  • mondeling: maak een afspraak met mw. A. Kelderhuis, telefoonnummer (055) 580 2438.

  • digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).

  • Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis.

Bij het Omgevingsloket kunt u terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur. 's Middags en op dinsdag- en woensdagavond kunt u uitsluitend op afspraak terecht. Een afspraak kunt u maken via onze website of door tijdens kantoortijden te bellen met 14055.

Apeldoorn, 21 november 2012