Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatscourant 2012, 23474Vergunningen

Afstand opsporingsvergunning aardwarmte Lansingerland 2, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Bekendmaking

Monsanto Holland B.V. (voorheen: De Ruiter Seeds Production NL B.V.) heeft bij schrijven van 16 juli 2012, ontvangen op 18 juli 2012, verklaard afstand te doen van de bij beschikking van de Minister van Economische Zaken (thans Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) van 12 oktober 2009, kenmerk: ET/EM/ 9173364, verleende opsporingsvergunning voor aardwarmte voor het gebied Lansingerland 2.

Op grond van artikel 21, vierde lid, van de Mijnbouwwet is genoemde vergunningen met ingang van 19 juli 2012 vervallen.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, namens deze: mr Y. Peters MT-lid directie Energiemarkt