Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2012, 23453Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 november 2012, nr. 314725, houdende wijziging van het bedrag voor de vaste vergoeding van de algemeen voorzitter van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 7 van de Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming en artikel 9 van het Besluit vergoedingen Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag, genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming, wordt gewijzigd in: € 30.000.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 september 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven.

TOELICHTING

Sinds 15 september 2012 zijn de taken van de algemeen voorzitter van de RSJ dermate gewijzigd dat een hogere vaste vergoeding noodzakelijk is voor diens werkzaamheden. De voorzitter zal nadrukkelijker dan voorheen naar buiten optreden als het boegbeeld van de RSJ, het bestaande netwerk van de RSJ verder uitbreiden en een meer prominente rol gaan spelen bij de verdere professionalisering van de RSJ. Voor de wijziging van de vergoeding is nu aangesloten bij de systematiek van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies. Deze wet voorziet onder meer in een vaste maandelijkse vergoeding gebaseerd op een arbeidsduurfactor en op het maximumbedrag van de toepasselijke salarisschaal.

Gelet op de thans ingeschatte arbeidsduurfactor van anderhalve dag per week vanwege de uitbreiding van taken van de algemeen voorzitter en het maximumbedrag van de daarvoor toepasselijk bevonden salarisschaal 18, dient de vaste vergoeding van de algemeen voorzitter van de RSJ te worden verhoogd tot € 30.000 per jaar. Het bedrag genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming wordt zodoende met de huidige regeling aangepast met als grondslag artikel 9 van hetzelfde besluit.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven.