Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2012, 23040Interne regelingen

Besluit houdende naamswijziging van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 12.002582

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 5 november 2012, kenmerk 3117020;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

De naam van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te wijzigen in: ministerie van Economische Zaken.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 5 november 2012

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte.