Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2012
Nr. 23037

Gepubliceerd op 8 november 2012 09:00Besluit houdende het niet verlenen van ontslag aan drs. M. Rutte als Minister-President, Minister van Algemene Zaken

Nr. 12.002580

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Gezien het Ons aangeboden ontslag door drs. M. Rutte, Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

Gelet op artikel 43 van de Grondwet;

Hebben besloten en besluiten:

Geen ontslag te verlenen aan drs. M. Rutte als Minister-President, en hem te blijven belasten met de leiding van het ministerie van Algemene Zaken.

Afschrift van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant, zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemde, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 5 november 2012

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl