Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2012, 23037Benoemingen en ontslagen

Besluit houdende het niet verlenen van ontslag aan drs. M. Rutte als Minister-President, Minister van Algemene Zaken

Nr. 12.002580

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Gezien het Ons aangeboden ontslag door drs. M. Rutte, Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

Gelet op artikel 43 van de Grondwet;

Hebben besloten en besluiten:

Geen ontslag te verlenen aan drs. M. Rutte als Minister-President, en hem te blijven belasten met de leiding van het ministerie van Algemene Zaken.

Afschrift van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant, zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemde, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 5 november 2012

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte.