Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Krimpen aan den IJsselStaatscourant 2012, 21762Ruimtelijke plannen

Logo Krimpen aan den IJssel
Nieuw bestemmingsplan ‘Kortland’, Krimpen aan den IJssel

De afgelopen tijd is er gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de wijk Kortland in Krimpen aan den IJssel. Inmiddels is de eerste versie oftewel het ‘voorontwerp’ van het plan gereed. Daarom start op donderdag 25 oktober 2012 de inspraakprocedure en hebben alle inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op het voorontwerp bestemmingsplan. De periode van inspraak duurt tot en met 5 december 2012

Waar kunt u het nieuwe plan bekijken?

Er zijn verschillende manieren om het voorontwerp bestemmingsplan Kortland te bekijken:

  • 1. Internet

    Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.krimpenaandenijssel.nl.

  • 2. In het Publiekscentrum

    Het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage in het Publiekscentrum in het raadhuis. Hier bent u tijdens de openingstijden van harte welkom.

  • 3. Inloopbijeenkomst

    De gemeente organiseert een inloopbijeenkomst in De Tuyter op donderdagavond 15 november tussen 18.00 en 22.00 uur. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt u vragen stellen aan medewerkers van de gemeente.

Reageren

Wilt u reageren op het voorontwerp bestemmingsplan Kortland, of heeft u vragen, opmerkingen, en/of (gewenste) aanpassingen in het voorontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u, gedurende de inspraakperiode, mailen naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl onder vermelding van VOBP Kortland. Een brief sturen kan naar gemeente Krimpen aan den IJssel, ‘VOBP Kortland, Postbus 200, 2920 AE in Krimpen aan den IJssel.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan dat op dit moment in Kortland geldt, is verouderd en bestaat uit allerlei kleine deelplannen. Daarnaast geldt sinds 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. In deze wet staat onder andere dat de gemeente verplicht is om voor 1 juli 2013 alle bestemmingplannen te vernieuwen en aan te passen aan de nieuwe regelgeving.

Wat verandert er?

Het voorontwerp bestemmingsplan is grotendeels gebaseerd op de ruimtelijke plannen die nu gelden. Bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn daarom zoveel mogelijk overgenomen en waar nodig aangepast aan actuele regelgeving. Daarnaast krijgen alle bestemmingsplannen in Nederland dezelfde opbouw, structuur en kleurgebruik. Dat is zo geregeld in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De benamingen en kleuren die worden gebruikt in het nieuwe bestemmingsplan kunnen anders zijn. Een andere verandering is dat de bestemmingsplannen voortaan digitaal beschikbaar zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor de bouw- en gebruiksregels in het nieuwe bestemmingsplan is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de regels die gelden in de wijk Kortland. Deze regels werken in de praktijk erg prettig en geven veel flexibiliteit. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat in heel Krimpen aan den IJssel vergelijkbare bouw- en gebruiksregels gelden. Ook wordt gemeentelijk ruimtelijk beleid in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen.