Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Krimpen aan den IJsselStaatscourant 2012, 21628Ruimtelijke plannen

Logo Krimpen aan den IJssel
Voorontwerp bestemmingsplan Stormpolder, Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Stormpolder, het Geluidruimte Verdeelplan (GRVP) en het Plan Mer zijn vrijgegeven voor de ter inzage legging.

Het voorontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode van 24 oktober t/m 5 december 2012 in het raadhuis, Raadhuisplein 2, in Krimpen aan den IJssel. Het voorontwerp bestemmingsplan en de overige stukken worden ook digitaal gepubliceerd op: www.krimpenaandenijssel.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de hierboven genoemde periode kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen. De zienswijzen worden verwerkt in het Ontwerp Bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeente Krimpen aan den IJssel, postbus 200, 2920 AE, Krimpen aan den IJssel. Voor het inspreken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer J. Baas van de afdeling Ruimte via tel: 14 0180.