Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2012, 21313Vergunningen

Kennisgeving beschikkingen Wet milieubeheer/Waterwet voor Vopak Terminal TTR B.V., Torontostraat 19 te Rotterdam-Botlek, DCMR Milieudienst Rijnmond

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben op 30 september 2010 een aanvraag om een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen van Vopak Terminal TTR B.V. voor de inrichting aan de Torontostraat 19 te Rotterdam-Botlek.

Het betreft een inrichting voor het op- en overslaan van minerale olieproducten, vloeibare chemicaliën, plantaardige en dierlijke oliën en vetten van en naar tanks, zeeschepen, coasters, tanklichters, spoorketelwagens, tankauto’s en tankcontainers.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland) heeft op 30 september 2010 een aanvraag om vergunning krachtens de Waterwet (Wtw) van bovengenoemde aanvrager ontvangen voor het lozen van hemelwater op de Torontohaven alsmede het onttrekken aan en het brengen van water in de Torontohaven.

GS en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben besloten de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zullen voorschriften ter bescherming van het milieu worden verbonden.

Deze aanvragen zijn gecoördineerd behandeld door de DCMR Milieudienst Rijnmond.

De inhoud van de beschikking ingevolge de Wm is gewijzigd ten opzichte van de tekst van de ontwerpbeschikking naar aanleiding van ontvangen zienswijzen.

Inzage

U kunt de beschikkingen en overige van belang zijnde stukken van 18 oktober 2012 tot en met 28 november 2012 op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur op de volgende plaatsen inzien:

 • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (ma. t/m vrij. van 10.00 - 20.00 uur);

 • de deelgemeente Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1 te Rozenburg-Rt;

 • de gemeente Bernisse, Gemeenlandsedijk N. 26 te Abbenbroek (ma. t/m vrij. van 08.00 - 12.00 uur en ‘s middags na telefonische afspraak);

 • de gemeente Spijkenisse, Raadhuislaan 106 te Spijkenisse;

 • de gemeente Vlaardingen, gemeentelijk contactcentrum, Westnieuwland 6 te Vlaardingen;

 • Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Boompjes 200 te Rotterdam;

 • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikkingen, kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag beroep worden ingesteld door:

 • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking;

 • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het desbetreffende ontwerp van de beschikking;

 • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen in de desbetreffende beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking;

 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen.

Inlichtingen

De heer J. van Dillen van de DCMR (Wm), telefoon: 010 - 246 82 85 en tot mevrouw K. Wagner en/of mevrouw D.H. Ooiberg van Rijkswaterstaat (Wtw), telefoon: 06 50 12 71 55 / 06 54 35 20 02. Projectnummer: 277000 / 815570, DMS: 21445222