Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Krimpen aan den IJsselStaatscourant 2012, 20801Ruimtelijke plannen

Logo Krimpen aan den IJssel
Nieuw bestemmingsplan Langeland, Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken bekend, dat conform artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening, de procedure wordt gestart voor de herziening van het bestemmingsplan Langeland. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het hieronder aangegeven gebied.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan dat op dit moment in Langeland geldt, is verouderd en bestaat uit allerlei kleine deelplannen. Daarnaast geldt sinds 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. In deze wet staat onder andere dat de gemeente verplicht om voor 1 juli 2013 alle bestemmingplannen te vernieuwen en aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Het bestemmingsplan Langeland is het eerste bestemmingsplan dat in Krimpen aan den IJssel wordt vernieuwd. Later volgen de plannen voor Kortland, Lansingh-Zuid en de Stormpolder.

Wat verandert er?

Het nieuwe bestemmingsplan is grotendeels gebaseerd op de bestemmingsplannen die nu gelden. Bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn daarom zoveel mogelijk overgenomen. Wat wel verandert, is dat in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is geregeld dat alle bestemmingsplannen in Nederland dezelfde opbouw, structuur en kleurgebruik krijgen. De benamingen en kleuren die gebruikt worden, kunnen in het nieuwe bestemmingsplan dus wel anders zijn. Een andere verandering is dat de bestemmingsplannen voortaan digitaal beschikbaar zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor de bouw- en gebruiksregels in het nieuwe bestemmingsplan is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de regels die gelden in de wijk Kortland. Deze regels werken in de praktijk erg prettig en geven veel flexibiliteit. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat in heel Krimpen aan den IJssel vergelijkbare bouw- en gebruiksregels gelden.

Waar kunt u het nieuwe plan bekijken?

Er zijn verschillende manieren om het nieuwe bestemmingsplan Langeland te bekijken:

  • 1. Via internet

    Het bestemmingsplan kunt u bekijken op www.krimpenaandenijssel.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de website van de gemeente vindt u ook een overzicht van de meest gestelde vragen. Heeft u een vraag over het bestemmingsplan, kijk dan eerst even bij deze vragen. U kunt ook via de website uw reactie op nieuwe bestemmingsplan geven.

  • 2. In het Publiekscentrum

    Het nieuwe bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het Publiekscentrum van het raadhuis. Hier bent u tijdens de openingstijden van harte welkom.

  • 3. Inloopbijeenkomsten

De gemeente organiseert twee inloopbijeenkomsten in sportzaal “De Populier” (Populierenlaan 1) op woensdagmiddag/avond 17 oktober 2012 en woensdagmiddag/avond 31 oktober 2012 tussen 17.00 en 21.00 uur. Tijdens deze inloopbijeenkomsten kunt u vragen stellen aan medewerkers van de gemeente.

Het Ontwerpbestemmingsplan is vanaf 11 oktober 2012 te raadplegen via: www.ruimtelijkeplannen.nl en www.krimpenaandenijssel.nl en is in te zien in het raadhuis gedurende een termijn van 6 weken (tot en met 21 november 2012) Gedurende deze termijn heeft een ieder de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het plan. Dit doet u door uw zienswijzen te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel,

Voor vragen en/of opmerkingen kan contact worden gezocht met de afdeling Ruimte, via tel: 14 0180.