Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Krimpen aan den IJsselStaatscourant 2012, 20608Ruimtelijke plannen

Logo Krimpen aan den IJssel
Onherroepelijk bestemmingsplan IJsseldijk 330, Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat het bestemmingsplan “IJsseldijk”, dat gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 juli 2012, onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan “IJsseldijk” voorziet in de bouw van de twee nieuwe woningen op het perceel IJsseldijk 330.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 11 oktober 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het Publiekscentrum van het raadhuis van Krimpen aan den IJssel (Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel).

Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl.