Rectificatie Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het verstrekken van passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen

Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het verstrekken van passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen is in de Staatscourant van 6 februari 2012, nr. 2059, gepubliceerd. Ten onrechte is ‘ressortsparket Amsterdam’ niet achter adressaat geplaatst, maar als afzonderlijk item. Hieronder treft u aan de juiste koptekst bij deze richtlijn.

Afzender:

College van procureurs-generaal

Adressaat:

Arrondissementsparket Haarlem

 

Ressortsparket Amsterdam

Inwerkingtreding:

15 maart 2012

Naar boven