Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2012, 19724Interne regelingen

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 september 2012, nr. 292839, houdende de aanwijzing van de Regionale Toetsingscommissie euthanasie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba als bedoeld in artikel 19c van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

De Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19c van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding;

Besluiten:

Artikel 1

De Regionale commissie voor de toetsing van meldingen van gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding te Groningen wordt aangewezen als de bevoegde regionale commissie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba als bedoeld in artikel 19c van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing van de Regionale commissie voor de toetsing van meldingen van gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking op 10 oktober 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

Met de onderhavige regeling wordt uitvoering gegeven aan artikel 19c van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. De regeling strekt tot aanwijzing van de Regionale commissie voor de toetsing van meldingen van gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding te Groningen als bevoegde Regionale commissie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Per 10 oktober 2012 treedt de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in werking op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Vanaf dat moment dient er ook een Regionale commissie voor de toetsing van meldingen van gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding te zijn aangewezen die de meldingen van euthanasie uit deze gebieden toetst. Daarin voorziet deze regeling.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers