Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bodegraven-ReeuwijkStaatscourant 2012, 19668Vergunningen

Logo Bodegraven-Reeuwijk
Omgevingsvergunning voor de voorbelasting voor de woningbouwlocatie Molenzicht (voormalig Slachthuisterrein), Bodegraven-Reeuwijk

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk maken bekend dat zij bij besluit van 18 september 2012 een omgevingsvergunning verlenen met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.1901.12VoorbelastingMZ-AB80) heeft betrekking op de voorbelasting voor de woningbouwlocatie Molenzicht (voormalig Slachthuisterrein) te Bodegraven.

De omgevingsvergunning ligt vanaf donderdag 27 september 2012 ter inzage. De beroepstermijn loopt van vrijdag 28 september tot en met donderdag 8 november 2012. U kunt de omgevingsvergunning op de volgende manieren raadplegen:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • digitaal als pdf bestand, inclusief de bijbehorende stukken, op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl onder de rubriek “wonen, leven en werken”/Plannen en projecten/ Bodegraven;

  • op papier en digitaal tijdens openingsuren in het gemeentehuis in Bodegraven (Raadhuisplein 1 te Bodegraven).

Tegen de vastgestelde omgevingsvergunning is het gedurende de beroepstermijn mogelijk om beroep in te stellen. Het beroep dient ingesteld te worden bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Beroep kan worden ingediend door belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerp omgevingsvergunning en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren te brengen.

Het besluit treedt in werking, daags na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe dient, binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.