Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LiesveldStaatscourant 2012, 19625Ruimtelijke plannen

Logo Liesveld
Anterieure overeenkomst perceel Natuurgebied ‘De Kooi’ Tiendweg in Streefkerk, Liesveld

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, lid 3 Wet ruimtelijke ordening wordt hierbij bekendgemaakt dat op 4 september 2012 een anterieure overeenkomst artikel 6.24, lid 1 Wet ruimtelijke ordening is gesloten voor het perceel Natuurgebied ‘De Kooi’ gelegen aan de Tiendweg in Streefkerk. Voor meer informatie zie de digitale bekendmaking op www.dewaardwerkt.nl.