Logo Blaricum
Ontwerp uitwerkingsplan Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, Uitwerkingsplan 3, Bedrijvenpark, Blaricum

Burgemeester en wethouders van Blaricum maken bekend dat het ontwerp uitwerkingsplan ‘Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, Uitwerkingsplan 3, Bedrijvenpark’ voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud

De ontwikkeling van De Blaricummermeent tot een woon- en werkgebied is vastgelegd in het Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp. Om gevolg te geven aan de ontwikkeling van dat gebied wil de gemeente overgaan tot de nadere uitwerking van dit bestemmingsplan. Het Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, Uitwerkingsplan 3, Bedrijvenpark is bedoeld om de ontwikkeling van een gedeelte van het bedrijvenpark mogelijk te maken.

In het vigerend bestemmingsplan is het plangebied bedrijvenpark bestemd als ´Bedrijfsdoeleinden uit te werken´ (Buw). De basisregels zijn vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde globale Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp. Het uitwerkingsplan is een nadere detaillering van het globale bestemmingsplan en is gebaseerd op het Masterplan De Blaricummermeent en het specifiek voor het bedrijvenpark van De Blaricummermeent opgestelde het 'Ruimtelijk Kader Park 27, Blaricum' en het 'Beeldkwaliteitplan Park 27’ inclusief bijbehorende aanvulling'.

Inzage

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 17 september 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. U kunt hier terecht op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen via www.blaricum.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl

U kunt gedurende de ter inzage termijn schriftelijk een reactie indienen bij burgemeester en wethouders van Blaricum, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘Bestemmingsplan Blaricummermeent Werkdorp, Uitwerkingsplan 3, Bedrijvenpark’. Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient binnen de termijn van de ter inzage ligging, een afspraak te worden gemaakt met mevrouw K. de Graaf van de BEL Combinatie, telefoonnummer 035-7513165. Het is niet mogelijk telefonisch of via e-mail uw zienswijze kenbaar te maken.

Naar boven