Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het OnderwijsStaatscourant 2012, 17351Besluiten van algemene strekking

Wijziging Regeling Subsidie Meerkracht

Het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs heeft op 27 augustus 2012, in Staatscourant Nr. 17351, de ‘Regeling Subsidie Meerkracht’ laten publiceren. Het bestuur heeft geconstateerd dat artikel 6, eerste lid, sub a, een fout bevat. Deze fout wordt hierbij gecorrigeerd.

De gecorrigeerde tekst van artikel 6, eerste lid, sub a, luidt als volgt:

Artikel 6 Subsidievoorwaarden

  • 1. Om voor de subsidie meerkracht in aanmerking te komen dient cumulatief aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

    • a. de werkgever voert in het kader van zijn personeelsbeleid een functionerings- en beoordelingscyclus, waarbij maximaal een jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag een gesprek over het functioneren van de werknemer heeft plaatsgevonden met verslaglegging ervan. In deze cyclus en in het verslag is aandacht besteed aan het verzuimgedrag van de werknemer; en (...)