Rectificatie van de bekendmaking van 10 augustus 2012 ‘Oplegging inreisverbod en intrekking verblijfsvergunning’

In de Staatscourant van 10 augustus 2012, nr. 16832 is mededeling gedaan van de beschikking van 9 augustus 2012 tot oplegging inreisverbod aan en intrekking verblijfsvergunning van de vreemdeling Khaled Haider Khudarhim. Anders dan abusievelijk vermeld stond in de bekendmaking van 10 augustus jl., publicatienummer 16832 is de vreemdeling Khaled Haider Khudarhim NIET geboren op 28 oktober 1967. De werkelijke geboortedatum van de vreemdeling is 28 oktober 1976.

Naar inzien van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel is de vreemdeling door de gemaakte verschrijving in de bekendmaking van 10 augustus jl. niet benadeeld. Daarom blijft al hetgeen verder vermeld staat in de bekendmaking van 10 augustus jl., onverminderd geldig.

Naar boven