Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2012
Nr. 16312

Gepubliceerd op 8 augustus 2012 09:00Logo Amersfoort
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kavel Nijenrode/Schothorsterlaan’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort maken bekend dat, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, van 9 augustus tot en met 19 september 2012 het ontwerpbestemmingsplan ‘Kavel Nijenrode/Schothorsterlaan’ voor iedereen ter inzage ligt.

Inhoud van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Kavel Nijenrode/Schothorsterlaan’ maakt de realisatie van één vrijstaande woning mogelijk. De kavel is eigendom van de gemeente en zal na de bestemmingsplanwijziging bij openbare inschrijving worden verkocht. Het plangebied is gelegen aan de noordzijde van de wijk Schothorst, ten zuiden van het park Schothorst.

In het bestemmingsplan ‘Kavel Nijenrode/Schothorsterlaan’ krijgt perceel de nieuwe bestemming ‘Wonen’. De randen van het perceel krijgen grotendeels de bestemming ‘Tuin’, om aan te geven dat hier geen bijgebouwen zijn toegestaan.

Procedure

Van donderdag 9 augustus tot en met woensdag 19 september 2012 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor iedereen ter inzage in het Vergunningenloket, Stadhuisplein 1.

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Kavel Nijenrode/Schothorsterlaan’ kan ook digitaal worden geraadpleegd via www.amersfoort.nl/bestemmingsplannen (klik op ‘zoeken in alle plannen (via de kaart)’ en vervolgens op ‘Schothorst/Zielhorst’) en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de gemeenteraad van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Voor het mondeling kenbaar maken van een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw W.L. Juijn-Dorst via nummer (033) 469 4492.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl