Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ConsumentenautoriteitStaatscourant 2012, 16032Overig

Mededeling samenwerkingsprotocollen als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in het kader van effectief en doelmatig toezicht op en optreden tegen inbreuken op regels van het consumentenrecht een samenwerkingsprotocol afgesloten met de Kansspelautoriteit (Ksa). Het samenwerkingsprotocol is te raadplegen via de website van de Consumentenautoriteit (www.consumentenautoriteit.nl).

TOELICHTING

Artikel 5.1 van de Whc regelt dat de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie afspraken tussen de Consumentenautoriteit en de Ksa in een samenwerkingsprotocol vastlegt. Met het onderhavige protocol wordt daaraan uitvoering gegeven. De afspraken hebben onder meer betrekking op effectief en doelmatig toezicht en informatie-uitwisseling.