Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2012, 1552Vergunningen

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerpomgevingsvergunning Kerkplein 3−5

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat een door de gemeenteraad vastgestelde ontwerpverklaring van geen bedenkingen betreffende de ontwerpomgevingsvergunning Kerkplein 3–5 te Kockengen met ingang van vrijdag 27 januari 2012 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Inhoud

De projectlocatie is gelegen aan het karakteristieke Kerkplein in het oude en kleinschalige centrum van Kockengen. Voor de leegstaande winkelruimte op dit perceel is een plan ontwikkeld voor een interne verbouwing tot woning. De huidige maatvoering van de winkelruimte, gevels en constructie zal daarbij behouden blijven. Een zelfstandige woonfunctie is echter niet mogelijk binnen de voor deze gronden geldende bestemming ‘Bebouwing met winkelhuizen, banken en kleine ambachtelijke bedrijven (Ga)’. De verklaring van geen bedenking wordt aangevraagd om de uitvoering van het plan mogelijk te maken met het verlenen van een omgevingsvergunning via de zogenoemde uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Inzien

U kunt de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerpomgevingsvergunning vanaf vrijdag 27 januari gedurende zes weken alleen bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenstraat 1 in Maarssen inzien. Van maandag t/m vrijdag van 8.30–12.30 uur zonder afspraak en van 12.30–17.00 uur alleen op afspraak.

U kunt de ruimtelijke onderbouwing (NL.IMRO.1904.PBKerkplein3KKG-OW01) vanaf vrijdag 27 januari 2012 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.stichtsevecht.nl.

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 27 januari 2012 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak maken met de heer S. Scheijven (0346-254000).