Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornStaatscourant 2012, 15281Overig

Logo Apeldoorn
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning op het perceel Veldbrugweg 28 te Lieren

Vanaf 26 juli 2012 ligt gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage het besluit van burgemeester en wethouders van 18 juli 2012 voor het oprichten van een woning en het afwijken van het bestemmingsplan op het perceel Veldbrugweg 28 te Lieren.

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Ook hebben burgemeester en wethouders bij het verlenen van de omgevingsvergunning geen wijzigingen aangebracht. Daarom kan alleen een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen, beroep instellen.

Tot en met 6 september 2012 kunt u uw beroepschrift indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Het indienen van een beroepschrift schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via onze internetsite www.apeldoorn.nl/inzage.

De omgevingsvergunning ligt ook ter inzage in het stadhuis. De omgevingsvergunning in elektronische vorm kunt u bekijken op de internetzuil in het stadhuis. Bij het Omgevingsloket in het stadhuis kunt u de omgevingsvergunning zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over de omgevingsvergunning.

Bij het Omgevingsloket kunt u alleen terecht op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met 14055. Het Omgevingsloket is geopend op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, in de even weken op dinsdag van 18.00 tot 19.30, in de oneven weken op woensdag van 18.00 tot 19.30 en iedere donderdag van 18.00 tot 19.30 uur.

Apeldoorn, 25 juli 2012