Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2012, 14504Overig

Mandaatregister

De Korpsbeheerder van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland maakt het volgende bekend.

Per 1 december 2002 heeft hij een mandaatregister ingesteld. In het register zijn alle mandaten en ondermandaten opgenomen die door de korpsbeheerder, de korpschef, de divisie- en de districtschefs van genoemde politieregio zijn verleend.

Vanaf de genoemde datum zullen ter voldoening aan de bekendmakingsplicht van besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht (art. 3:42 AWB) nieuwe (onder)mandaten, wijzigingen, aanvullingen en intrekkingen van (onder)mandaten worden verwerkt in het mandaatregister. Tegelijkertijd zal een zakelijke samenvatting van de inhoud van het mandaatregister worden opgenomen in de rubriek ‘documentatie’ op de website van de politieregio: www.politie.nl/noord_en_oost_gelderland.

Daarnaast is inzage van het mandaatregister mogelijk. Een ieder die inzage wenst kan daartoe schriftelijk een verzoek doen. Een verzoek dient gericht te worden aan de Korpschef van de politieregio Noord-en Oost-Gelderland, Bureau Juridische Zaken, postbus 618, 7300 AP te Apeldoorn.