Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2012, 13249Ruimtelijke plannen

Logo Bergambacht
Ontwerpwijzigingsplan Tennisbanen Ammerstol ter inzage

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken bekend dat het ontwerp van het wijzigingsplan Tennisbanen Ammerstol, met ingang van 5 juli 2012 gedurende 6 weken voor eenieder tijdens bezoekuren (maandag tot en met donderdag van 9.00–12.00 uur) ter inzage ligt bij de publieksbalie van de afdeling ROB in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht.

Tevens is het plan in te zien op de gemeentelijke website www.bergambacht.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpplan maakt het mogelijk de tennisbanen te verplaatsen naar een nieuwe locatie naast de begraafplaats aan de Achterweg en een parkeerterrein te realiseren op de huidige locatie van de tennisbanen. In het bestemmingsplan Dorpsgebied is hiervoor reeds een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Bergambacht, Postbus 3, 2860 AA Bergambacht.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw M.A. Bruinen, medewerker van de afdeling VROM, bereikbaar op maandag t/m donderdag op telefoonnummer 0182-356512