Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2012, nr. IVV/FB/2011/8225, betreffende herziening van normen en bedragen genoemd in de Wet werk en bijstand per 1 juli 2012

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

maakt op grond van de artikelen 38, zesde lid, en 39, tweede lid, van de Wet werk en bijstand bekend, dat met ingang van 1 juli 2012 in de Wet werk en bijstand:

 • 1. In artikel 4, tweede lid, ‘€ 1.059,49’ wordt herzien in: € 1.065,79;

 • 2. in artikel 20, eerste lid, ‘€ 230,91’ wordt herzien in ‘€ 230,98’ en

 • 3. ‘€ 668,21’ in ‘€ 668,44’;

 • 4. in artikel 20, tweede lid, ‘€ 498,19’ wordt herzien in ‘€ 498,35’ en

 • 5. ‘€ 935,49’ in ‘€ 935,81’;

 • 6. in artikel 21, eerste lid, ‘€ 1.336,42’ wordt herzien in: € 1.336,87;

 • 7. in artikel 21, tweede lid, ‘€ 461,82’ wordt herzien in ‘€ 461,96’,

 • 8. ‘€ 729,10’ in ‘€ 729,33’, ‘€ 899,12’ in ‘€ 899,42’, ‘€ 1.166,40’ in

 • 9. “€ 1.166,79’ en ‘€ 1.130,03’ in ‘€ 1.130,40’;

 • 10. in artikel 22 ‘€ 1.026,35’ wordt herzien in ‘€ 1.026,66’, ‘€ 1.291,60’ in ‘€ 1.291,99’ en ‘€ 1.412,71’ telkens in ‘€ 1.413,13’;

 • 11. in artikel 23, eerste lid, ‘€ 296,26’ wordt herzien in ‘€ 296,35’ en

 • 12. ‘€ 460,79’ in ‘€ 460,93’;

 • 13. in artikel 25, tweede lid, ‘€ 267,28’ wordt herzien in: € 267,37;

 • 14. in artikel 31, tweede lid, onderdeel j, ‘€ 2.288,00’ wordt herzien in:

 • 15. € 2.292,00;

 • 16. in artikel 31, tweede lid, onderdeel r ‘€ 120,00’ wordt herzien in:

 • 17. € 120,23;

 • 18. in artikel 32, vijfde lid, onderdeel c, ‘€ 1.059,49’ wordt herzien in: € 1.065,79.

Den Haag, 22 juni 2012

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze: de directeur Inkomensverzekeringen en - voorzieningen, I.D. Nijboer.

TOELICHTING

Het wettelijk minimumloon is met ingang van 1 juli 2012 vastgesteld op € 1.456,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon, bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en bijstand (WWB), eveneens veranderen. Als gevolg hiervan wijzigen tevens de aan het netto minimumloon gekoppelde bijstandsnormen. Hieronder volgt de berekening van het netto minimumloon (A) alsmede van de bijstandsnorm per 1 juli 2012 voor een gezin, een alleenstaande ouder en een alleenstaande van 21 tot 65 jaar (B).

A. Berekening netto minimumloon, bedoeld in artikel 37 van de Wet werk en bijstand, per 1 juli 2012

1. bruto minimumloon inclusief vakantie-uitkering

€ 1572,70

   

bij: vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

€ 111,66

af: inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

€ 111,66

premie Awf € 0,00 loonheffing

€ 235,83

 

----------------

netto minimumloon ex artikel 37, eerste lid, WWB

€ 1336,87

   

2. bruto minimumloon exclusief vakantie-uitkering

€ 1456,20

   

af: inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

€ 103,39

bij: vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

€ 103,39

premie Awf € 0,00 loonheffing

€ 185,00

 

-----------------

netto minimumloon zonder vakantie-uitkering

€ 1271,20

In netto minimumloon begrepen netto vakantie-uitkering bedraagt:

€ 1336,87 - € 1271,20 = € 65,67

B. Berekening van de bijstandsnorm per maand voor een gezin, een alleenstaande ouder en een alleenstaande van 21 tot 65 jaar per 1 juli 2012

Gezin, allen jonger dan 65 jaar:

100% van € 1336,87 = € 1336,87

hierin begrepen vakantietoeslag

5%*) van € 1336,87 = € 66,84

   

alleenstaande ouder 21 jaar of ouder

70% van € 1336,87 = € 935,81

hierin begrepen vakantietoeslag

5%*) van € 935,81 = € 46,79

   

alleenstaande 21 jaar of ouder

50% van € 1336,87 = € 668,44

hierin begrepen vakantietoeslag

5%*) van € 668,44 = € 33,42

   

*) Het percentage, genoemd in artikel 19, derde lid, van de WWB geeft de verhouding weer tussen de netto aanspraak op vakantietoeslag en het maandloon inclusief vakantietoeslag die bij het netto minimumloon bestaat.

   

Netto vakantie-uitkering

€ 65,67

Netto minimumloon

€ 1336,87

Verhouding

€ 65,67 / € 1336,87 x 100% = 5% (afgerond)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze: de directeur Inkomensverzekeringen en - voorzieningen, I.D. Nijboer.

Naar boven