Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2012, 12915Ruimtelijke plannen

Logo Lansingerland
Ontwerp gemeentelijke coördinatieregeling project 63 ‘Het Palet’

Burgemeester en wethouders van Lansingerland maken bekend dat de ontwerpen van de volgende besluiten van 28 juni 2012 tot en met 8 augustus 2012 voor eenieder ter inzage liggen:

  • ontwerpbestemmingsplan ‘Meerpolder Deelplan III – Het Palet’ met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0034D03H02-ONTW;

  • ontwerp hogere waarden besluit;

  • ontwerp omgevingsvergunning W-2012-0172.

Beschrijving besluiten

Met het ontwerpbestemmingsplan ‘Meerpolder Deelplan III – Het Palet’, het ontwerp hogere waarden besluit en de ontwerp omgevingsvergunning wordt de bouw van twintig woningen in de noordoostelijke hoek van de woonwijk Meerpolder in Berkel en Rodenrijs mogelijk gemaakt. Het ontwerp hogere waarden besluit en de ontwerp omgevingsvergunning worden meegenomen in de gecoördineerde voorbereiding van deze besluiten.

Inzage ontwerpbestemmingsplan

Het volledige ontwerpbestemmingsplan ‘Meerpolder Deelplan III – Het Palet’ kunt u vinden op RO-online door bij de zoekvelden te zoeken op ID NL.IMRO.1621.BP0034D03H02-ONTW of via de directe url: www.ruimtelijkeplannen.nl [http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1621.BP0034D03H02-ONTW. Ook vindt u het plan op onze website: www.lansingerland.nl; onder wonen en omgeving (bestemmingsplannen). Daarnaast ligt het plan voor iedereen ter inzage in de volgende servicepunten:

  • Berkel en Rodenrijs, Raadhuislaan 1. Openingstijden: op werkdagen vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur, op woensdagmiddag vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur, op vrijdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

  • Bleiswijk, Dorpsstraat 7, 2665 BG Bleiswijk. Openingstijden: maandag en woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdagavond van 18 uur tot 21 uur.

Mocht u de betreffende stukken buiten genoemde tijden willen inzien of een nadere toelichting wensen op de betreffende stukken, dan dient u telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer (010) 800 4000.

Inzage uitwerkingsplan en omgevingsvergunning

De ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp hogere waarden besluit liggen tevens ter inzage in de hierboven genoemde servicepunten. Daarnaast worden deze stukken beschikbaar gesteld op onze website: www.lansingerland.nl; onder wonen en omgeving (bestemmingsplannen).

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de Gemeente Lansingerland, ter attentie van het college, afdeling RO, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, o.v.v. BP0034D03H02. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer (010) 800 4000.