Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2012, 12624Benoemingen en ontslagen

Besluit van 7 juni 2012, nr. 12.001226, houdende herbenoeming van vier leden en benoeming van twee leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 31 mei 2012, nr. MinBuza-2012.11540, gedaan mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht (Stb. 1998, 208);

Hebben goed gevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1. Met ingang van 1 januari 2011 wordt voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

  • a) Mr. A. Hammerstein, te Arnhem

 • 2. Met ingang van 12 juli 2011 worden voor een tijdvak van vier jaar herbenoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

  • b) Mevrouw mr. T.M. Bos, te Amsterdam

  • c) Prof. mr. Th.M. de Boer, te Amsterdam

  • d) Mr. P.A. van Onzenoort, te Oegstgeest

Artikel 2

Met ingang van 1 september 2011 worden voor een tijdvak van vier jaar benoemd tot lid van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht:

 • a) Mevrouw dr. S.W.E. Rutten, te Maastricht

 • b) Mr. J.M. van der Klooster, te Dordrecht

Artikel 3

Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de voorzitter, benoemde en herbenoemde leden van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht en aan de Algemene Rekenkamer.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 7 juni 2012

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal.