Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2012, 12033Overig

Rectificatie Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND

In de Staatscourant van 13 juni 2012, nr. 12033, is onder het kopje ‘Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)’ het volgende bericht gepubliceerd:

Bij beschikking van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, d.d. 11 juni 2012, onder v-num-mer 170.005.6957, is de Volkan Tokatli, geboren 1 juni 1974, nationaliteit: Turkse, met toepassing van artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet, juncto artikel 66a, zevende lid, aanhef en onder c, van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod opgelegd voor de duur van tien jaar, gerekend vanaf de datum waarop betrokkene de Europese Unie (exclusief het Verenigd Koninkrijk en Ierland), de Europese Economische Ruimte en Zwitserland daadwerkelijk heeft verlaten.

Dit bericht dient vervangen te worden door onderstaand inreisverbod:

Bij beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, d.d. 21 juni 2013, onder nummer 1700056957, is de vreemdeling Volkan Tokatli, geboren op 1 juni 1974, nationaliteit: Turkse, met toepassing van artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a, juncto artikel 66a, zevende lid, aanhef en onder c, van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod opgelegd voor de duur van 10 jaar, gerekend vanaf de datum waarop betrokkene de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland daadwerkelijk heeft verlaten. Tevens is het verblijfsrecht op grond van artikel 6 van het Associatiebesluit 1/80 beëindigd. Het bezwaarschrift gericht tegen de intrekking van de verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd wordt niet-ontvankelijk verklaard. Het bezwaarschrift gericht tegen de ongewenstverklaring wordt gegrond verklaard. De beschikking van 11 april 2013 wordt ingetrokken