Rectificatie Besluit aanwijzen specialisatie

In de Staatscourant van 13 juni 2012, nr. 11785, is het Besluit aanwijzen specialisatie foutief gepubliceerd. Deze dient als niet gepubliceerd te worden beschouwd. Het Besluit aanwijzen specialisatie is 18 juni 2012, nr. 12136, alsnog correct gepubliceerd.

Naar boven