Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidoostStaatscourant 2012, 11664Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Zuidoost
Bestemmingsplan De Amsterdamse Poort onherroepelijk

Het bestemmingsplan De Amsterdamse Poort is op 20 december 2011 (ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan) vastgesteld door de stadsdeelraad. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft van 22 december 2011 tot en met 1 februari 2012 ter visie gelegen. In deze periode is één beroepsschrift ingediend dat binnen de beroepsperiode weer is ingetrokken. Het bestemmingsplan is daardoor met ingang van 2 februari 2012 onherroepelijk.

Een digitale versie van het bestemmingsplan De Amsterdamse Poort is te downloaden op de website van het stadsdeel en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied wordt ruwweg begrensd door het station Amsterdam Bijlmer Arena in het westen, de Burgemeester Stramanweg in het noorden, de Dolingadreef, Frankemaheerd en het Anton de Komplein in het oosten en de Hoogoorddreef in het zuiden. Het bestemmingsplan is voornamelijk gericht op beheer van de bestaande bebouwing, maar maakt in beperkte mate verandering van functies binnen het winkelcentrum mogelijk. Ook gaat het bestemmingsplan uit van de herontwikkeling van Hoekenrode inclusief het aangrenzende Nieuw Amsterdam Gebouw. De functionele opzet van de Amsterdamse Poort, een winkelcentrum met veelal woningen erboven, blijft echter op hoofdlijnen gelijk.