Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemStaatscourant 2012, 11371Ruimtelijke plannen

Logo Haarlem
Ontwerpbestemmingsplan ‘1e Herziening Binnenduinrand’

Burgemeester en wethouders van Haarlem maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat met ingang van de dag na deze publicatie gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan 1e Herziening Binnenduinrand, NL. IMRO.0392.BP8080002-0002.

Het plangebied van bestemmingsplan 1e Herziening Binnenduinrand ligt ten westen van de binnenstad van Haarlem. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Leendert Meeszstraat, aan de noordzijde door de Vlaamseweg, aan de oostzijde door de Westelijke Randweg en aan de zuidzijde door het Marcelisvaartpad. Hoofddoel van het nieuwe bestemmingsplan is het repareren van het bestemmingsplan Binnenduinrand na de uitspraak van de Raad van State.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan 1e Herziening Binnenduinrand met de bijbehorende stukken kan worden geraadpleegd:

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.haarlem.nl via het Digitaal Loket en via het Bestuurlijk Informatiesysteem (BIS);

  • Bij de afdeling Dienstverlening, publiekshal Raakspoort, Zijlvest 39 in Haarlem. De publiekshal is op werkdagen open van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur.

Zienswijzen

Gedurende de inzage termijn kan eenieder zienswijzen naar voren brengen inzake het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Haarlem. Dit kan schriftelijk via Postbus 511, 2003 PB in Haarlem, t.a.v. dhr. R. van Liempt. Mondeling kan dat door contact op te nemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 023-511 3761 (b.g.g.: 023- 5113551).