Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OostzaanStaatscourant 2012, 1126Vergunningen

Vastgesteld projectbesluit en bouwvergunning 14 dakopbouwen, Jacob Corneliszstraat 5 t/m 38 Oostzaan

Het college van Burgemeester en Wethouders van Oostzaan maakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 10 januari 2012 het projectbesluit op Jacob Corneliszstraat 5 t/m 38 met het IDN NL.IMRO.0431.PB2011002004-0401 ongewijzigd is vastgesteld.

Het projectbesluit en bouwvergunning voorzien in de ontwikkeling van een 14-tal dakopbouwen voor starters op de bestaande woongebouwen op de Jacob Corneliszstraat 5 t/m 38 in Oostzaan.

Inzage

Het projectbesluit en bouwvergunning met bijbehorende stukken kunnen met ingang van 26 januari tot 8 maart 2012 gedurende een periode van 6 weken worden ingezien in het gemeentehuis van Oostzaan aan de Kerkbuurt 4 te Oostzaan, op de website http://gemeente.oostzaan.nl/stukken_ter_inzage en direct in een viewer (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0431.PB2011002004-0401).

Beroep

Gedurende een termijn van zes weken, welke aanvangt op de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, kunnen (alleen) belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, beroep instellen bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking.

Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.