Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2012, 10842Vergunningen

Logo Stichtse Vecht
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Gageldijk 29

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 1 juni tot en met 12 juli 2012 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Gageldijk 29 in Maarssen voor het veranderen van het gebruik van kassen van agrarisch naar niet-agrarisch gebruik. Om het project mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd. Deze aanvraag voor een omgevingvergunning valt binnen de categorieën van gevallen waarvoor de gemeenteraad op 22 november 2011 heeft besloten dat geen verklaring van geen bedenkingen hoeft te worden afgegeven.

Inhoud

Veranderen van gebruik van kassen van agrarisch naar niet-agrarisch gebruik, namelijk stalling van recreatievoertuigen.

Inzien

U kunt vanaf vrijdag 1 juni 2012 de ruimtelijke onderbouwing (NL.IMRO.1904.PBGageldijk29MVP-OW01) raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum kunt u gedurende zes weken het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Van maandag t/m vrijdag van 8.30–12.30 uur zonder afspraak en van 12.30–17.00 uur alleen op afspraak (0346-254000).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 1 juni 2012 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak maken met de heer J. Gijsen (0346-254000).