Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2012, 10841Vergunningen

Logo Stichtse Vecht
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Marijkestraat 25

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 1 juni tot en met 12 juli 2012 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor nieuwbouw van een woning aan de Marijkestraat 25 in Breukelen ter inzage ligt. Om het project mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd. Deze aanvraag voor een omgevingvergunning valt binnen de categorieën van gevallen waarvoor de gemeenteraad op 22 november 2011 heeft besloten dat geen verklaring van geen bedenkingen hoeft te worden afgegeven.

Inhoud

De aanvrager heeft het voornemen een nieuwe woning te bouwen aan de Marijkestraat 25. De bestaande woning zal worden gesloopt.

Inzien

U kunt vanaf vrijdag 1 juni 2012 de ruimtelijke onderbouwing (IMRO.NL.1904.PBMarijkestr25BKL-OW01) raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum kunt u gedurende zes weken het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Van maandag t/m vrijdag van 8.30–12.30 uur zonder afspraak en van 12.30–17.00 uur alleen op afspraak (0346-254000).

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 1 juni 2012 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken kunt u een afspraak maken met de heer J. Gijsen (0346-254000).