Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2011, 8708Overig

Intrekkingen verblijfsvergunningen

Bij beschikking van de Minister voor Immigratie en Asiel, d.d. 10 mei 2011, onder nummer 1007.30.1338, is de reguliere verblijfsvergunning van de vreemdeling Mohammed Attaq, geboren op 1 januari 1978, nationaliteit: Marokkaanse, met toepassing van artikel 19 van de Vreemdelingenwet ingetrokken met terugwerkende kracht met ingang van 24 december 2010.

Bij beschikking van de Minister voor Immigratie en Asiel, d.d. 10 mei 2011, onder nummer 0904.16.1230, is de reguliere verblijfsvergunning van de vreemdelinge Nimco Abdirahman, geboren op 1 januari 1983, nationaliteit: Somalische, met toepassing van artikel 19 van de Vreemdelingenwet ingetrokken met terugwerkende kracht met ingang van 10 januari 2011.