Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaarssenStaatscourant 2011, 867Ruimtelijke plannen

Ontwerpbestemmingsplan Herenweg 10c, Maarssen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat voor het perceel Herenweg 10c te Maarssen van 21 januari 2011 tot en met 3 maart 201 het ontwerpbestemmingsplan Herenweg 10c ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een bedrijfsgebouw ten behoeve van een hoveniersbedrijf mogelijk.

Gedurende de periode van zes weken dat het bestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken.

U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan: Gemeenteraad Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen onder vermelding van ‘ontwerpbestemmingsplan Herenweg 10c’. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact op nemen met mevrouw I. Vaartjes ( 0346-254384).

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op de locaties:

Centrale dienstverlening Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen van maandag t/m vrijdag van 8.30–17.00 uur.

Servicepunt Boom en Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen van maandag t/m donderdag van 9.00–12.00 uur.

Servicepunt Beek en Hoff, Molendijk 34, 3632 EN Loenen aan de Vecht van maandag t/m donderdag van 13.00–6.00 uur.