Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2011, 8012Vergunningen

Kennisgeving ontwerpbeschikkingen aanvraag van Neste Oil Corporation B.V.

Wet milieubeheer/Waterwet

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben op 12 juli 2010 een aanvraag om een veranderingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen van Neste Oil Corporation B.V. voor de inrichting aan de Antarcticaweg 185 te Rotterdam-Maasvlakte.

Het betreft een inrichting voor de omzetting van plantaardige en dierlijke oliën en vetzuren, niet zijnde afvalstoffen, in biodiesel met een productiecapaciteit van 1.200.000 ton biodiesel per jaar.

De verandering betreft de uitbreiding van de voorbehandelingsunit met een zure degummingsunit.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland) heeft op 7 juli 2010 een aanvraag om vergunning krachtens de Waterwet (Wwt) van bovengenoemde aanvrager ontvangen voor het wijzigen van de vergunning van 19 mei 2008.

Deze aanvragen worden gecoördineerd behandeld, waarbij de DCMR Milieudienst Rijnmond de coördinatie verzorgt.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben het voornemen de gevraagde vergunning te verlenen en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft het voornemen de vergunning van 19 mei 2008 te wijzigen. Aan de vergunningen zullen voorschriften ter bescherming van het milieu worden verbonden.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikkingen en overige van belang zijnde stukken van 5 mei 2011 tot en met 15 juni 2011 op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur op de volgende plaatsen inzien:

  • Bibliotheek Rotterdam, 4e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (ma. t/m vrij. van 10.00–20.00 uur);

  • de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;

  • de deelgemeente Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161 te Hoek van Holland;

  • Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Boompjes 200 te Rotterdam;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010-246 86 21).

Inspraak

Op grond van de artikelen 3:15 en 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht, kan een ieder gedurende de bovengenoemde termijn zijn/haar zienswijze over de desbetreffende ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan het gezag dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Inlichtingen

De heer J.C.L. Langeveld van de DCMR (Wm), telefoon: 010-246 85 36 en tot de heer S. Alouad Mohammadi van Rijkswaterstaat (Wvo), telefoon: 010-402 63 47.

Projectnummer: 426053, DMS: 21181527