Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2011, 7526Overig

Intrekkingen verblijfsvergunningen

Bij beschikking van de Minister voor Immigratie en Asiel, d.d. 19 april 2011, onder nummer 9308-16-0090, is de verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd van de vreemdeling El Ârbi Naji, geboren op 2 april 1963, nationaliteit: Marokkaanse, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003 ingetrokken. Tevens is hij bij hetzelfde besluit ongewenst verklaard.