Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2011, 527Overig

Nieuw stamcertificaat PKI Staat der Nederlanden EV Root CA

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt bekend dat 8 december 2010 een nieuw stamcertificaat van de PKI voor de overheid is gecreëerd onder de naam

Staat der Nederlanden EV Root CA

Dit stamcertificaat is het centrale deel van PKIoverheid Extended Validation. Het stamcertificaat is het ankerpunt van vertrouwen voor PKIoverheid Extended Validation SSL certificaten die gebruikt kunnen worden voor het beveiligen van een verbinding tussen een bepaalde client en een server, via het TLS/SSL protocol.

De houder van het stamcertificaat is geïdentificeerd als de Staat der Nederlanden EV Root CA (Common name), Staat der Nederlanden (Organisation), NL (Country).

Het serienummer van het stamcertificaat is 10000013 (hexadecimaal 0098 968d).

Het stamcertificaat is geldig tot: donderdag 8 december 2022 11:10:28 (GMT)

De identificatie van het stamcertificaat (de vingerafdruk in hexadecimale vorm) op basis van het SHA1-algoritme is: 76E2 7EC1 4FDB 82C1 C0A6 75B5 05BE 3D29 B4ED DBBB

Dit stamcertificaat, de documenten die aan dit certificaat ten grondslag liggen en nadere informatie over dit stamcertificaat zijn in elektronische vorm beschikbaar op de website: http://www.logius.nl/producten/toegang/pkioverheid/. Op deze website is toegelicht op welke wijze de identificatie van het stamcertificaat kan plaatsvinden.

Het beheer van het stamcertificaat is opgedragen aan de Policy Authority van de PKI voor de overheid. Deze organisatie is ondergebracht bij Logius, dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

P.H. Donner.