Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2011, 4957Centraal Stembureau

Verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Gelderland

Schrappen geregistreerde aanduidingen politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Gelderland heeft bij besluit van 7 maart 2011 ingevolge artikel G2, lid 7 onder d van de Kieswet de navolgende geregistreerde aanduidingen geschrapt daar voor de laatstgehouden verkiezing van dit orgaan geen geldige kandidatenlijst is ingeleverd. Dit betreft:

Registr. nr.

Aanduiding

6

Nederlandse Volks-Unie (NVU)

9

Groep Hop

10

Een voor de Vrijheid (EVV)

11

Gelderland Lokaal (GLK)

Arnhem, 14 maart 2011

De voorzitter van het centraal stembureau,

P. Krikke.