Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2011, 4421Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 februari 2011, nr. HO&S/BS/268450, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen, tot wijziging van de Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs en kunstonderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen en tot wijziging van de Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 7.25, eerste, tweede en vierde lid en artikel 7.26a, eerste lid en van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

ARTIKEL I

De bij de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 behorende bijlagen A tot en met D worden vervangen door de bij deze regeling behorende bijlagen A tot en met D.

ARTIKEL II

Het vijfde lid van artikel 2 van de Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007 vervalt.

ARTIKEL III

De bij de Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs en kunstonderwijs 2007 behorende bijlage en bijlage 2 worden vervangen door de bij deze regeling behorende bijlage 1 en bijlage 2.

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra.

BIJLAGE A BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, EERSTE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden

 • 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

  NT:

  profiel natuur en techniek

  NG:

  profiel natuur en gezondheid

  EM:

  profiel economie en maatschappij

  CM:

  profiel cultuur en maatschappij

  bi:

  biologie

  bi1:

  biologie 1

  bi12:

  biologie 1,2

  du12:

  Duits 1,2

  ec1:

  economie 1

  ec12:

  economie 1,2

  fa12:

  Frans 1,2

  gr:

  Grieks

  la:

  Latijn

  na1:

  natuurkunde 1

  na12:

  natuurkunde 1,2

  sk:

  scheikunde

  sk1:

  scheikunde 1

  sk12:

  scheikunde 1,2

  wa12:

  wiskunde A 1,2

  wb1:

  wiskunde B 1

  wb12:

  wiskunde B 1,2

  2emvt12:

  tweede moderne ‘vreemde’ taal 1,2

  Ad:

  Associate degree

 • 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:

  *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding

  #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding

  Economie

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG

  EM

  CM

  1.

  B Accountancy en Controlling

  ec1

  ec1

  *

  ec1+ (wa12 of wb1)

  2.

  B Actuariële wetenschappen

  *

  *

  wb1

  wb1

  3.

  B Bedrijfseconomie

  ec1

  ec1

  *

  ec1+ (wa12 of wb1)

  4.

  B Bedrijfskunde

  ec1

  ec1

  *

  ec1+ (wa12 of wb1)

  5.

  B Econometrie en Operationele research

  *

  *

  wb1

  wb1

  6.

  B Economie

  ec1

  ec1

  *

  ec1+ (wa12 of wb1)

  7.

  B Economie en Bedrijfseconomie

  *

  *

  *

  wa12 of wb1

  8.

  B Economie en Bedrijfskunde

  *

  *

  *

  wa12 of wb1

  9.

  B Economie en Informatica

  ec1

  ec1

  *

  ec1+ (wa12 of wb1)

  10.

  B Fiscale economie

  ec1

  ec1

  *

  ec1+ (wa12 of wb1)

  11.

  B International Business

  ec1

  ec1

  *

  ec1+ (wa12 of wb1)

  12.

  B International Business Administration

  *

  *

  *

  wa12 of wb1

  13.

  B Technologie Management

  ec1

  ec1

  *

  ec1+ (wa12 of wb1)

  Gedrag en Maatschappij

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG

  EM

  CM

  1.

  B Algemene Sociale Wetenschappen

  *

  *

  *

  *

  2.

  B Bestuurs- en Organisatiewetenschap

  *

  *

  *

  *

  3.

  B Bestuurskunde

  *

  *

  *

  *

  4.

  B Communicatiewetenschap

  *

  *

  *

  *

  5.

  B Criminologie

  *

  *

  *

  *

  6.

  B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

  *

  *

  *

  *

  7.

  B Europese Studies

  *

  *

  *

  *

  8.

  B International Bachelor's Programme in Communication and Media

  *

  *

  *

  wa12 of wb1

  9.

  B Milieu-maatschappij-wetenschappen

  *

  *

  *

  *

  10.

  B Onderwijskunde

  *

  *

  *

  *

  11.

  B Organisatiewetenschappen

  *

  *

  *

  *

  12.

  B Pedagogische Wetenschappen

  *

  *

  *

  *

  13.

  B Personeelwetenschappen

  *

  *

  *

  *

  14.

  B Politicologie

  *

  *

  *

  *

  15.

  B Psychologie

  *

  *

  *

  *

  16.

  B Sociale Geografie en Planologie

  *

  *

  *

  *

  17.

  B Sociologie

  *

  *

  *

  *

  18.

  B Technische Planologie

  *

  *

  *

  *

  19.

  B Vrijetijdwetenschappen

  *

  *

  *

  *

  Gezondheidszorg

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG

  EM

  CM

  1.

  B Bewegingswetenschappen

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  2.

  B Biomedische Wetenschappen

  bi12

  *

  #

  #

  3.

  Diergeneeskunde

  bi12

  *

  #

  #

  4.

  B European Public Health

  *

  *

  *

  *

  5.

  Geneeskunde

  bi12

  *

  #

  #

  6.

  B Geneeskunde

  bi12

  *

  #

  #

  7.

  B Gezondheid en Leven

  bi1

  *

  bi1 +sk1

  #

  8.

  B Gezondheidswetenschappen

  *

  *

  *

  *

  9.

  B Klinische technologie

  bi1

  *

  #

  #

  10.

  B Medische Informatiekunde

  *

  *

  na1

  na1 + (wa12 of wb1 of wb12)

  11.

  B Tandheelkunde

  bi12

  *

  #

  #

  Landbouw en Natuurlijke omgeving

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG

  EM

  CM

  1.

  B Agrotechnologie

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  2.

  B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

  ec1

  ec1

  *

  (wa12 of wb1) + ec1

  3.

  B Biologie

  bi12

  *

  #

  #

  4.

  B Biotechnologie

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  5.

  B Bodem, Water, Atmosfeer

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  6.

  B Bos- en Natuurbeheer

  *

  *

  *

  wa12+(ak of bi12)

  7.

  B Dierwetenschappen

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  8.

  B Economie en Beleid

  ec1

  ec1

  *

  (wa12 of wb1) + ec1

  9.

  B Gezondheid en Maatschappij

  *

  *

  *

  wa12 of wb1

  10.

  B Internationaal Land- en Waterbeheer

  *

  *

  na1 of sk1 of bi12

  wa12 + (bi12 of na1 of sk1)

  11.

  B Internationale Ontwikkelingsstudies

  *

  *

  *

  wa12 of wb1

  12.

  B Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning

  *

  *

  *

  wa12 + (ak of bi12)

  13.

  B Levensmiddelentechnologie

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  14.

  B Milieuwetenschappen

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  15.

  B Moleculaire Levenswetenschappen

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  16.

  B Plantenwetenschappen

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  17.

  B Toegepaste Communicatiewetenschap

  *

  *

  *

  wa12 of wb1

  18.

  B Voeding en Gezondheid

  *

  *

  wb1+sk1

  wb1 +sk1

  Natuur

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG

  EM

  CM

  1.

  B Aarde en economie

  *

  *

  *

  wa12 of wb1

  2.

  B Aardwetenschappen

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  3.

  B Bedrijfswiskunde en Informatica

  *

  *

  wb1

  #

  4.

  B Beta-gamma

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  5.

  B Bio-exact

  bi12

  *

  #

  #

  6.

  B Biofarmaceutische Wetenschappen

  *

  *

  wb1+bi1+sk1

  wb1+bi1+sk1

  7.

  B Biologie

  bi12

  *

  #

  #

  8.

  B Farmaceutische Wetenschappen

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  9.

  B Farmacie

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  10.

  B Informatica1

  *

  wb12

  wb12

  wb12

  11.

  B Informatie, Multimedia en Management

  *

  *

  *

  wa12 of wb1

  12.

  B Informatiekunde

  *

  *

  *

  wa12 of wb1

  13.

  B Kennistechnologie

  *

  *

  wb12

  wb12

  14.

  B Kunstmatige Intelligentie

  *

  *

  *

  wa12 of wb1

  15.

  B Life Science and Technology

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  16.

  B Medische Natuurwetenschappen

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  17.

  B Milieu-natuurwetenschappen

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  18.

  B Moleculaire Levenswetenschappen

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  19.

  B Molecular Science and Technology

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  20.

  B Natuur- en Sterrenkunde1

  *

  wb12

  wb12+na12

  wb12+na12

  21.

  B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  22.

  B Natuurkunde

  Rijksuniversiteit Groningen

  Universiteit Leiden

  *

  *

  wb12

  wb12

  wb12 +na12

  wb12+na1

  wb12 +na12

  wb12+na1

  23.

  B Natuurwetenschappen

  Radboud Universiteit Nijmegen

  Universiteit van Amsterdam

  *

  *

  *

  *

  wb1+sk1+na1

  wb12+na12

  wb1+sk1+na1

  wb12+na12

  24.

  B Psychobiologie

  bi12

  *

  #

  #

  25.

  B Scheikunde

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  26.

  B Science, Business & Innovation

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  27.

  B Sterrenkunde

  Universiteit Leiden

  Rijksuniversiteit Groningen

  *

  *

  wb12

  wb12

  wb12+ na12

  wb12+na1

  wb12+ na12

  wb12+na1

  28.

  B Wiskunde1

  *

  wb12

  wb12

  wb12

  1 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eis ‘wb12’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

  Recht

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG

  EM

  CM

  1.

  B Bestuurskunde

  *

  *

  *

  *

  2.

  B European Law School

  *

  *

  *

  *

  3.

  B Fiscaal recht

  *

  *

  *

  *

  4.

  B Internationaal en Europees Recht

  *

  *

  *

  *

  5.

  B Notarieel Recht

  *

  *

  *

  *

  6.

  B Recht en Bestuur

  *

  *

  *

  *

  7.

  B Recht en ICT

  *

  *

  *

  *

  8.

  B Recht en Management

  *

  *

  *

  *

  9.

  B Rechtsgeleerdheid

  *

  *

  *

  *

  Taal en Cultuur

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG

  EM

  CM

  1.

  B Algemene Cultuurwetenschappen

  *

  *

  *

  *

  2.

  B American Studies

  *

  *

  *

  *

  3.

  B Arabische Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  4.

  B Archeologie

  *

  *

  *

  *

  5.

  B Archeologie en Prehistorie

  *

  *

  *

  *

  6.

  B Communicatie- en Informatiewetenschappen

  *

  *

  *

  *

  7.

  B Culturele Informatiewetenschap

  *

  *

  *

  *

  8.

  B Cultuurwetenschappen

  *

  *

  *

  *

  9.

  B Duitse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  10.

  B Engelse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  11.

  B Europese Studies

  *

  *

  *

  *

  12.

  B Film- en Literatuurwetenschap

  *

  *

  *

  *

  13.

  B Finoegrische Talen en Culturen

  *

  *

  *

  *

  14.

  B Franse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  15.

  B Friese Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  16.

  B Geschiedenis

  *

  *

  *

  *

  17.

  B Godgeleerdheid

  *

  *

  *

  *

  18.

  B Godsdienstwetenschap

  *

  *

  *

  *

  19.

  B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

  la of gr

  la of gr

  la of gr

  la of gr

  20.

  B Hebreeuwse en Joodse Studies

  *

  *

  *

  *

  21.

  B Hebreeuwse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  22.

  B Humanistiek

  *

  *

  *

  *

  23.

  B Internationale betrekkingen en internationale organisatie

  *

  *

  *

  *

  24.

  B Islam en Arabisch

  *

  *

  *

  *

  25.

  B Islamitische Theologie

  *

  *

  *

  *

  26.

  B Italiaanse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  27.

  B Keltische Talen en cultuur

  *

  *

  *

  *

  28.

  B Kunsten, Cultuur en Media

  *

  *

  *

  *

  29.

  B Kunstgeschiedenis

  *

  *

  *

  *

  30.

  B Latijnse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  31.

  B Liberal Arts en Sciences

  *

  *

  *

  *

  32.

  B Literatuurwetenschap

  *

  *

  *

  *

  33.

  B Media en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  34.

  B Midden-Oostenstudies

  *

  *

  *

  *

  35.

  B Muziekwetenschap

  *

  *

  *

  *

  36.

  B Nederlandkunde/ Dutch studies

  *

  *

  *

  *

  37.

  B Nederlandse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  38.

  B Nieuwgriekse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  39.

  B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

  *

  *

  *

  *

  40.

  B Oudheidkunde

  *

  *

  *

  *

  41.

  B Portugese Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  42.

  B Religie in Samenleving en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  43.

  B Religie en Levensbeschouwing

  *

  *

  *

  *

  44.

  B Religiestudies

  *

  *

  *

  *

  45.

  B Roemeense Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  46.

  B Romaanse Talen en Culturen

  *

  *

  *

  *

  47.

  B Ruslandkunde

  *

  *

  *

  *

  48.

  B Scandinavische Talen en Culturen

  *

  *

  *

  *

  49.

  B Slavische Talen en Culturen

  *

  *

  *

  *

  50.

  B Spaanse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  51.

  B Taal en Cultuurstudies

  *

  *

  *

  *

  52.

  B Talen en Culturen van Afrika

  *

  *

  *

  *

  53.

  B Talen en Culturen van China

  *

  *

  *

  *

  54.

  B Talen en Culturen van het Midden Oosten

  *

  *

  *

  *

  55.

  B Talen en Culturen van Japan

  *

  *

  *

  *

  56.

  B Talen en Culturen van Korea

  *

  *

  *

  *

  57.

  B Talen en Culturen van Latijns Amerika/Spaans

  *

  *

  *

  *

  58.

  B Talen en Culturen van Zuid- en Zuidoost-Azië

  *

  *

  *

  *

  59.

  B Taalwetenschap

  *

  *

  *

  *

  60.

  B Theater- Film en Televisiewetenschap

  *

  *

  *

  *

  61.

  B Theaterwetenschap

  *

  *

  *

  *

  62.

  B Theologie

  *

  *

  *

  *

  63.

  B Theologie Klassiek

  *

  *

  *

  *

  64.

  B Theologie Plus

  *

  *

  *

  *

  65.

  B Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap

  *

  *

  *

  *

  66.

  B Wereldgodsdiensten

  *

  *

  *

  *

  67.

  B Wijsbegeerte

  *

  *

  *

  *

  68.

  B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

  *

  *

  *

  *

  Techniek

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG¹

  EM

  CM

  1.

  B Advanced Technology

  *

  wb12

  wb12+na1+sk1

  wb12+na1+sk1

  2.

  B Bedrijfsinformatietechnologie

  *

  wb12

  wb12

  wb12

  3.

  B Biomedische technologie

  *

  *

  wb12+na1

  wb12+na1

  4.

  B Bouwkunde

  *

  wb12

  wb12+na1

  wb12+na1

  5.

  B Civiele Techniek2

  *

  wb12

  wb12+na12

  wb12+na12

  6.

  B Creative Technology

  *

  *

  *

  *

  7.

  B Electrical Engineering

  *

  wb12

  wb12+na12

  wb12+na12

  8.

  B Industrial Design

  *

  wb12

  wb12+na12

  wb12+na12

  9.

  B Industrieel Ontwerpen

  *

  wb12

  wb12+na12

  wb12+na12

  10.

  B Life Science & Technology

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  11.

  B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

  *

  wb12

  wb12+na12

  wb12+na12

  12.

  B Maritieme Techniek

  *

  wb12

  wb12+na12

  wb12+na12

  13.

  B Scheikundige Technologie

  *

  wb12

  wb12+na1+sk1

  wb12+na1+sk1

  14.

  B Molecular Science and Technology

  *

  *

  wb1+na1+sk1

  wb1+na1+sk1

  15.

  B Technische Aardwetenschappen

  *

  wb12

  wb12+na12

  wb12+na12

  16.

  B Technische Bedrijfskunde

  *

  *

  wb1+na1

  wb1+na1

  17.

  B Technische Bestuurskunde

  *

  wb12

  wb12+na12

  wb12+na12

  18.

  B Technische Informatica

  *

  wb12

  wb12

  wb12

  19.

  B Technische Innovatiewetenschappen

  *

  *

  wb1+na1

  wb1+na1

  20.

  B Technische Natuurkunde

  *

  wb12

  wb12+na12

  wb12+na12

  21.

  B Technische Wiskunde

  *

  wb12

  wb12

  wb12

  22.

  B Werktuigbouwkunde2

  *

  wb12

  wb12+na12

  wb12+na12

  1 Voor alle betrokken opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eis ‘wb12’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

  2 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen ‘na12’ en ‘wb12’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

  Sectoroverstijgend

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG

  EM

  CM

  1.

  B Tourism

  *

  *

  *

  wa12

BIJLAGE B BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, DERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden

 • 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

  NT:

  profiel natuur en techniek

  NG:

  profiel natuur en gezondheid

  EM:

  profiel economie en maatschappij

  CM:

  profiel cultuur en maatschappij

  bi:

  biologie

  bi1:

  biologie 1

  bi12:

  biologie 1,2

  du12:

  Duits 1,2

  ec1:

  economie 1

  ec12:

  economie 1,2

  fa12:

  Frans 1,2

  gr:

  Grieks

  la:

  Latijn

  na1:

  natuurkunde 1

  na12:

  natuurkunde 1,2

  sk:

  scheikunde

  sk1:

  scheikunde 1

  sk12:

  scheikunde 1,2

  wa12:

  wiskunde A 1,2

  wb1:

  wiskunde B 1

  wb12:

  wiskunde B 1,2

  2emvt12:

  tweede moderne ‘vreemde’ taal 1,2

  Ad:

  Associate degree

 • 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:

  *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding

  #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding

1. Instroom met HAVO diploma

Economie (instroom met havo-diploma)

Nr.

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Accountancy3

ec1

ec1

*

wa12 of wb1

2.

B Advanced Business Creation

ec1

ec1

*

ec1

3.

B Bedrijfseconomie3

ec1

ec1

*

wa12 of wb1

4.

B Bedrijfskundige Informatica3

*

*

*

*

5.

B Bestuurskunde / overheidsmanagement

ec1

ec1

*

*

6.

B Business Administration in Hotel Management¹

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

7.

B Commercieel Management

*

*

*

*

8.

B Commerciële Economie3

ec1

ec1

*

*

9.

B Communicatie3

*

*

*

*

10.

B Communicatiesystemen

*

*

*

*

11.

B European Studies

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

12.

B Facility Management3

ec1

ec1

*

*

13.

B Financial Services Management

ec1

ec1

*

wa12 of wb1

14.

B Fiscaal Recht en Economie

ec1

ec1

*

wa12 of wb1

15.

B Fiscale Economie

ec1

ec1

*

wa12 of wb1

16.

B Food And Business

*

*

*

*

17.

B Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie3

ec1 +2emvt

ec1 +2emvt

*

*

18.

B Hbo-Rechten

*

*

*

*

19.

B Hogere Juridische opleiding

*

*

*

*

20.

B Hoger Hotelonderwijs1,3

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

21.

B Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs3

ec1+

2emvt12

ec1

+2emvt12

*

*

22.

B Informatiedienstverlening en -management3

*

*

*

*

23.

B Informationmanagement

*

*

*

*

24.

B Information Security Management

*

*

*

*

25.

B Integrale Veiligheid

*

*

*

*

26.

B Integrale Veiligheidskunde

ec1

ec1

*

*

27.

B International Business and Languages

ec1

ec1

*

*

28.

B International Business and

Management Studies

ec1 of 2emvt12

ec1 of 2emvt12

*

*

29.

B Journalistiek

*

*

*

*

30.

B Kunst en Economie

*

*

*

*

31.

B Lifestyle

*

*

*

*

32.

B Logistiek en Economie

ec1

ec1

*

*

33.

B Management, Economie en Recht, opleiding voor3

ec1

ec1

*

*

34.

B Media and Entertainment

Management

*

*

*

*

35.

B Media, Informatie en Communicatie

ec1

ec1

*

*

36.

B Oriëntaalse Talen en Communicatie

*

*

*

*

37.

B People & Business management

*

*

*

*

38.

B Small Business & Retail Management3

ec1

ec1

*

*

39.

B Sport, Management en Ondernemen1

*

*

*

*

40.

B Toegepaste Bedrijfskunde

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

41.

B Trade Management Azië

ec1

ec1

*

*

42.

B Vastgoed en Makelaardij

*

*

*

*

43.

B Vertaalacademie5

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

44.

B Vitaliteitsmanagement & Toerisme3

*

*

*

*

45.

B Vrijetijdsmanagement3

ec1+

2emvt12

ec1+

2emvt12

*

*

46.

B Windesheim Honours College

*

*

*

wa12 of wb1

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen.

Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)

Nr.

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Creatieve Therapie1

*

*

*

*

2.

B Culturele en Maatschappelijke Vorming

*

*

*

*

3.

B Godsdienst-pastoraal werk

*

*

*

*

4.

B Imam / Islamitisch geestelijk werker

*

*

*

*

5.

B Integrale Veiligheidskunde

ec1

ec1

*

*

6.

B Maatschappelijk werk en dienstverlening

*

*

*

*

7.

B Pedagogiek3

*

*

*

*

8.

B Pedagogisch Management Kinderopvang

*

*

*

*

9.

B Personeel en Arbeid3

*

*

*

*

10.

B Sociaal-Juridische Dienstverlening

*

*

*

*

11.

B Sociaal Pedagogische Hulpverlening

*

*

*

*

12.

B Social work

*

*

*

*

13.

B Sport en Bewegen1

*

*

*

*

14.

B Sport en Bewegingseducatie

*

*

*

*

15.

B Toegepaste psychologie

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma)

Nr.

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Audiologie

*

*

*

*

2.

B Ergotherapie, opleiding voor

*

*

*

*

3.

B Farmakunde

*

*

*

*

4.

B Fysiotherapeut, opleiding tot

*

*

*

*

5.

B Huidtherapie

*

*

*

*

6.

B Kunstzinnige Therapie

*

*

*

*

7.

B Logopedie, opleiding voor1

*

*

*

*

8.

B Management in de zorg1,3

*

*

*

*

9.

B Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken

*

*

*

*

10.

B Mondzorgkunde, opleiding

*

*

*

*

11.

B Oefentherapie Cesar

*

*

*

*

12.

B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot

*

*

*

*

13.

B Optometrie

*

*

*

*

14.

B Orthoptie

*

*

*

*

15.

B Podotherapie, opleiding

*

*

*

*

16.

B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie1

*

*

*

*

17.

B Sport, Gezondheid en Management3

*

*

*

*

18.

B Toegepaste gerontologie

*

*

*

*

19.

B Verloskunde1

bi12

*

bi12 +sk1

bi12 +sk1

20.

B Verpleegkundige, opleiding tot3

*

*

*

*

21.

B Voeding en Diëtetiek

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma)

Nr.

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Bedrijfskunde en Agribusiness3

*

*

*

wa12 of wb1

2.

B Biotechnologie

– eisen geldend tot 1-9-2011

– eisen geldend vanaf 1-9-2011

*

*

*

wb12

#

#

#

#

3.

B Bos- en Natuurbeheer

*

*

*

wa12 of wb1

4.

B Dier- en Veehouderij3

*

*

sk

#

5.

B Diermanagement

*

*

bi

#

6.

B Educatie en Kennismanagement groene sector2,3

*

*

*

*

7.

B Food Commerce & Technology

*

*

*

*

8.

B Food design and Innovation

*

*

*

*

9.

B Kust- en Zeemanagement

*

*

*

wa12

10.

B Land-, en Watermanagement

*

*

sk

#

11.

B Milieukunde3

*

*

sk

#

12.

B Plattelandsvernieuwing

*

*

*

*

13.

B Toegepaste Biologie

*

*

sk

#

14.

B Tropische Landbouw

*

*

*

#

15.

B Tuinbouw en Akkerbouw3

*

*

sk

#

16.

B Tuin- en Landschapsinrichting3

*

*

*

wa12 of

wb1

17.

B Voedingsmiddelentechnologie

*

*

sk+wb1

#

18. B

B Watermanagement

*

*

*

wb1 en na1

2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Onderwijs (instroom met havo-diploma)

Nr.

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Aardrijkskunde2

*

*

*

*

2.

B Algemene Economie2

ec1

ec1

*

*

3.

B Basisonderwijs, opleiding tot leraar

*

*

*

*

4.

B Beeldende kunst en vormgeving, docent1

*

*

*

*

5.

B Bedrijfseconomie2,3

ec1

ec1

*

*

6.

B Biologie2

*

*

bi

bi

7.

B Bouwkunde I en II2,3

*

*

wb1

wb1

8.

B Bouwtechniek I en II2,3

*

*

wb1

wb1

9.

B Consumptieve techniek I en II2,3

*

*

*

*

10.

B Dans, docent1

*

*

*

*

11.

B Drama, docent1

*

*

*

*

12.

B Duits2

du12

du12

du12

du12

13.

B Economie2

ec1

ec1

*

*

14.

B Elektrotechniek I en II2,3

*

*

wb1

wb1

15.

B Engels2,3

*

*

*

*

16.

B Frans2

fa12

fa12

fa12

fa12

17.

B Fries2

*

*

*

*

18.

B Geschiedenis2

*

*

*

*

19.

B Gezondheidszorg en welzijn2,3

*

*

*

*

20.

B Godsdienst2

*

*

*

*

21.

B Grafische techniek2

*

*

*

*

22.

B Informatie en communicatie technologie, docent2,3

*

*

wb1

wb1

23.

B Installatietechniek I en II2,3

*

*

wb1

wb1

24.

B Islam-godsdienst2

*

*

*

*

25.

B Lichamelijke oefening1

*

*

*

*

26.

B Maatschappijleer2

*

*

*

*

27.

B Mechanische techniek I en II2,3

*

*

wb1

wb1

28.

B Mens en maatschappij2

*

*

*

*

29.

B Motorvoertuigentechniek I en II2,3

*

*

wb1

wb1

30.

B Muziek, docent1

*

*

*

*

31.

B Natuurkunde2

*

*

#

#

32.

B Nederlands2

*

*

*

*

33.

B Nederlandse gebarentaal/ tolkenopleiding 1,2,3

*

*

*

*

34.

B Omgangskunde2,3

*

*

*

*

35.

B Opleidingskunde

*

*

*

*

36.

B Pedagogiek2

*

*

*

*

37.

B Scheikunde2

*

*

#

#

38.

B Spaans2

*

*

*

*

39.

B Techniek2,3

*

*

#

#

40.

B Verzorging/ huishoudkunde2

*

*

*

*

41.

B Verzorging/ gezondheidskunde2

*

*

*

*

42.

B Werktuigbouwkunde I en II2,3

*

*

wb1

wb1

43.

B Wiskunde2

*

wb12

wb12

wb12

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Taal en cultuur (instroom met havo-diploma)

Nr.

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Autonome beeldende kunst1

*

*

*

*

2.

B Circus and Performance Art1

*

*

*

*

3.

B Circus Arts1

*

*

*

*

4.

B Cultureel Erfgoed

*

*

*

*

5.

B Dans1

*

*

*

*

6.

B Film en televisie1

*

*

*

*

7.

B Muziek 1,3

*

*

*

*

8.

B Muziektherapie1

*

*

*

*

9.

B Theater1

*

*

*

*

10.

B Vormgeving 1,3

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Techniek (instroom met havo-diploma)

Nr.

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Advanced Sensor Applications

*

wb1

#

#

2.

B Aot-techniek

*

*

#

#

3.

B Applied science

*

*

#

#

4.

B Aquatische ecotechnologie

*

*

#

#

5.

B Autotechniek3

*

*

#

#

6.

B Automotive

*

*

#

#

7.

B Aviation

*

*

na1

#

8.

B Bedrijfsmanagement MKB

*

*

*

wa12 of wb1

9.

B Bedrijfswiskunde

*

*

wb1

wb1

10.

B Bewegingstechnologie

*

*

*

*

11.

B Bio-informatica

*

*

*

wa12 of

wb1 of na1

12.

B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek3

*

*

#

#

13.

B Biometrie

*

*

wb1

wb1

14.

B Biotechnologie

*

wb12

#

#

15.

B Bouwkunde3

*

*

#

#

16.

B Bouwmanagement en vastgoed

*

*

*

wa12 of

wb1

17.

B Bouwtechnische Bedrijfskunde3

*

*

*

#

18.

B Built Environment

*

*

#

#

19.

B Business engineering

*

*

#

#

20.

B Business Management

*

*

*

wa12 of wb1

21.

B Chemie

*

*

#

#

22.

B Chemische technologie3

*

*

#

#

23.

B Civiele techniek3

*

*

#

#

24.

B Climate & Environment

*

*

*

wa12

25.

B Commercieel ingenieur

*

*

*

*

26.

B Communication and multimedia design

*

*

*

*

27.

B Elektrotechniek3

*

*

#

#

28.

B Embedded Systems Engineering

*

*

#

#

29.

B Engineering, design and innovation

*

*

na1

#

30.

B Forensisch onderzoek

*

*

#

#

31.

B Game architecture and design

*

*

*

*

32.

B Geodesie

*

*

*

#

33.

B Gezondheidszorgtechnologie

*

*

*

#

34.

B Grafimediatechnologie

*

*

*

*

35.

B Human technology

*

*

*

*

36.

B Industrieel produkt ontwerpen3

*

*

#

#

37.

B Industriële automatisering

*

*

#

#

38.

B Informatica3

*

*

*

*

39.

B Kunst en techniek1

*

*

*

*

40.

B Logistiek en technische vervoerskunde

*

*

wb1 of wa12

(wb1 of wa12) +na1

41.

B Luchtvaarttechnologie

*

*

#

#

42.

B Maritiem officier1

*

*

#

#

43.

B Milieugerichte materiaaltechnologie

*

*

#

#

44.

B Milieukunde3

*

*

sk

#

45.

B Netwerk infrastructuur design

*

*

*

wb1

46.

B Ocean Technology

*

*

#

#

47.

B Orthopedische technologie

*

*

#

#

48.

B Ruimtelijke ordening en planologie

*

*

*

wb1+na1

49.

B Scheepsbouwkunde3

*

*

#

#

50.

B Stedenbouwkundig Ontwerpen

*

*

*

*

51.

B Technische Bedrijfskunde3

*

*

*

#

52.

B Technisch commerciële confectiekunde

*

*

*

(wa12 of wb1) + (sk of na1 of ec12)

53.

B Technische commerciële textielkunde

*

*

*

*

54.

B Technische informatica3

*

*

wb1

wb1

55.

B Technische natuurkunde

*

*

#

#

56.

B Verkeerskunde

*

*

*

wb1+na1

57.

B Werktuigbouwkunde3

*

*

#

#

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Sectoroverstijgend (instroom met havo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B HBO-ICT

*

*

*

*

3. Instroom met VWO-diploma

Economie (instroom met vwo-diploma)

Nr.

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Accountancy3

ec1

ec1

*

ec1

2.

B Advanced Business Creation

ec1

ec1

*

ec1

3.

B Bedrijfseconomie3

ec1

ec1

*

ec1

4.

B Bedrijfskundige informatica3

*

*

*

*

5.

B Bestuurskunde/overheids-management

ec1

ec1

*

ec1

6.

B Business Administration in Hotel Management¹

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

7.

B Commercieel Management

*

*

*

*

8.

B Commerciële economie3

ec1

ec1

*

ec1

9.

B Communicatie3

*

*

*

*

10.

B Communicatiesystemen3

*

*

*

*

11.

B European Studies

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

12.

B Facility management3

ec1

ec1

*

ec1

13.

B Financial services management

ec1

ec1

*

ec1

14.

B Fiscaal Recht en Economie

ec1

ec1

*

ec1

15.

B Fiscale economie

ec1

ec1

*

ec1

16.

B Food and Business

*

*

*

*

17.

B Functiegerichte Bachelor in toerisme en recreatie3

ec1

ec1

*

*

18.

B HBO-rechten

*

*

*

*

19.

B Hogere Juridische opleiding

*

*

*

*

20.

B Hoger Hotelonderwijs1,3

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

21.

B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs3

ec1

ec1

*

*

22.

B Informatiedienstverlening en -

Management3

*

*

*

*

23.

B Informationmanagement

*

*

*

*

24.

B Information Security Management

*

*

*

*

25.

B Integrale veiligheid

*

*

*

*

26.

B Integrale veiligheidskunde

ec1

ec1

*

ec1

27.

B International Business and languages

ec1

ec1

*

ec1

28.

B International Business and

managementstudies

ec1 of

2emvt12

ec1 of

2emvt12

*

*

29.

B Journalistiek

*

*

*

*

30.

B Kunst en economie

*

*

*

*

31.

B Lifestyle

*

*

*

*

32.

B Logistiek en economie

ec1

ec1

*

ec1

33.

B Management, economie en recht, opleiding voor3

ec1

ec1

*

ec1

34.

B Media and entertainment management

*

*

*

*

35.

B Media, Informatie en Communicatie

ec1

ec1

*

ec1

36.

B Oriëntaalse talen en communicatie

*

*

*

*

37.

B People and Business Management

*

*

*

*

38.

B Small Business & retail management3

ec1

ec1

*

ec1

39.

B Sport, management en ondernemen1

*

*

*

*

40.

B Toegepaste Bedrijfskunde

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

41.

B Trade management Azië

ec1

ec1

*

ec1

42.

B Vastgoed en makelaardij

*

*

*

ec1

43.

B Vertaalacademie5

2emvt12

2emvt12

2emvt12

*

44.

B Vitaliteitsmanagement & Toerisme3

*

*

*

*

45.

B Vrijetijdsmanagement3

ec1

ec1

*

*

46.

B Windesheim Honours College

*

*

*

wa12 of wb1

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen.

Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma)

Nr.

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Creatieve therapie1

*

*

*

*

2.

B Culturele en maatschappelijke vorming

*

*

*

*

3.

B Godsdienst-pastoraal werk

*

*

*

*

4.

B Imam / Islamitisch geestelijk werker

*

*

*

*

5.

B Integrale veiligheidskunde

ec1

ec1

*

ec1

6.

B Maatschappelijke werk en dienstverlening

*

*

*

*

7.

B Pedagogiek3

*

*

*

*

8.

B Pedagogisch Management Kinderopvang

*

*

*

*

9.

B Personeel en arbeid3

*

*

*

*

10.

B Sociaal-juridische dienstverlening

*

*

*

*

11.

B Sociaal pedagogische hulpverlening

*

*

*

*

12.

B Social work

*

*

*

*

13.

B Sport en Bewegen1

*

*

*

*

14.

B Sport en Bewegingseducatie

*

*

*

*

15.

B Toegepaste psychologie

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma)

Nr.

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Audiologie

*

*

*

*

2.

B Ergotherapie, opleiding voor

*

*

*

*

3.

B Farmakunde

*

*

*

*

4.

B Fysiotherapeut, opleiding tot

*

*

*

*

5.

B Huidtherapie

*

*

*

*

6.

B Kunstzinnige therapie

*

*

*

*

7.

B Logopedie, opleiding voor1

*

*

*

*

8.

B Management in de zorg1,3

*

*

*

*

9.

B Medisch Beeldvormende en radiotherapeutische technieken

*

*

*

*

10.

B Mondzorgkunde, opleiding

*

*

*

*

11.

B Oefentherapie Cesar

*

*

*

*

12.

B Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot

*

*

*

*

13.

B Optometrie

*

*

*

*

14.

B Orthoptie

*

*

*

*

15.

B Podotherapie, opleiding

*

*

*

*

16.

B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie1

*

*

*

*

17.

B Sport, gezondheid en management3

*

*

*

*

18.

B Toegepaste gerontologie

*

*

*

*

19.

B Verloskunde1

bi12

*

bi12 + sk1

bi12 + sk1

20.

B Verpleegkundige, opleiding tot3

*

*

*

*

21.

B Voeding en diëtetiek

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma)

Nr.

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Bedrijfskunde en agribusiness

*

*

*

*

2.

B Biotechnologie

*

*

#

#

3.

B Bos- en natuurbeheer

*

*

*

*

4.

B Dier- en veehouderij3

*

*

sk1

#

5.

B Diermanagement

*

*

bi1

#

6.

B Educatie en kennismanagement groene sector2,3

*

*

*

*

7.

B Food Commerce & Technology

*

*

*

*

8.

B Food design and Innovation

*

*

*

*

9.

B Kust- en zeemanagement

*

*

*

wa12

10.

B Land- en watermanagement

*

*

sk1

sk1

11.

B Milieukunde3

*

*

sk1

#

12.

B Plattelandsvernieuwing

*

*

*

*

13.

B Toegepaste Biologie

*

*

sk1

#

14.

B Tropische landbouw

*

*

*

#

15.

B Tuinbouw en akkerbouw3

*

*

sk1

#

16.

B Tuin- en landschapsinrichting3

*

*

*

*

17.

B Voedingsmiddelentechnologie

*

*

sk1+wb1

#

18.

B Watermanagement

*

*

*

wa1,2 en na1

2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Onderwijs (instroom met vwo-diploma)

Nr.

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Aardrijkskunde2

*

*

*

*

2.

B Algemene economie2

ec1

ec1

*

ec1

3.

B Basisonderwijs, opleiding tot leraar

*

*

*

*

4.

B Beeldende kunst en vormgeving, docent1

*

*

*

*

5.

B Bedrijfseconomie2,3

ec1

ec1

*

ec1

6.

B Biologie2

*

*

bi12

bi12

7.

B Bouwkunde I en II2,3

*

*

*

wa12

8.

B Bouwtechniek I en II2,3

*

*

*

wa12

9.

B Consumptieve techniek I en II2,3

*

*

*

*

10.

B Dans, docent1

*

*

*

*

11.

B Drama, docent1

*

*

*

*

12.

B Duits2

*

*

*

*

13.

B Economie2

ec1

ec1

*

ec1

14.

B Elektrotechniek I en II2,3

*

*

*

wa12

15.

B Engels2,3

*

*

*

*

16.

B Frans2

*

*

*

*

17.

B Fries2

*

*

*

*

18.

B Geschiedenis2

*

*

*

*

19.

B Gezondheidszorg en welzijn2,3

*

*

*

*

20.

B Godsdienst2

*

*

*

*

21.

B Grafische techniek2

*

*

*

*

22.

Informatie en communicatietechnologie. Docent2,3

*

*

*

wa12

23.

B Installatietechniek I en II2,3

*

*

*

wa12

24.

B Islam-godsdienst2

*

*

*

*

25.

B Lichamelijke oefening1

*

*

*

*

26.

B Maatschappijleer2

*

*

*

*

27.

B Mechanische techniek I en II2,3

*

*

*

wa12

28.

B Mens en maatschappij2

*

*

*

*

29.

B Motorvoertuigentechniek I en II 2,3

*

*

*

wa12

30.

B Muziek, docent1

*

*

*

*

31.

B Natuurkunde2

*

*

na1+sk1

wa12 +na1 +sk1

32.

B Nederlands2

*

*

*

*

33.

B Nederlandse gebarentaal/tolkenopleiding 1,3

*

*

*

*

34.

B Omgangskunde2,3

*

*

*

*

35.

B Opleidingskunde

*

*

*

*

36.

B Pedagogiek2

*

*

*

*

37.

B Scheikunde2

*

*

na1+sk1

wa12 +na1 +sk1

38.

B Spaans2

*

*

*

*

39.

B Techniek2,3

*

*

na1+sk1

wa12 +na1 +sk1

40.

B Verzorging/huishoudkunde2

*

*

*

*

41.

B Verzorging/

gezondheidskunde2

*

*

*

*

42.

B Werktuigbouwkunde I en II2,3

*

*

*

wa12

43.

B Wiskunde2

*

*

wb1

wb1

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma)

Nr.

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Autonome Beeldende kunst1

*

*

*

*

2.

B Circus and Performance Art1

*

*

*

*

3.

B Circus Arts1

*

*

*

*

4.

B Cultureel Erfgoed

*

*

*

*

5.

B Dans1

*

*

*

*

6.

B Film en televisie1

*

*

*

*

7.

B Muziek 1,3

*

*

*

*

8.

B Muziektherapie1

*

*

*

*

9.

B Theater1

*

*

*

*

10.

B Vormgeving 1,3

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Techniek (instroom met vwo-diploma)

Nr.

Opleiding

NT

NG

EM

CM

1.

B Advanced Sensor Applications

*

wb1

#

#

2.

B Aot-techniek

*

*

na1

wa12+na1

3.

B Applied science

*

*

#

#

4.

B Aquatische ecotechnologie

*

*

#

#

5.

B Autotechniek3

*

*

na1

wa12+na1

6.

B Automotive

*

*

na1

wa12+na1

7.

B Aviation

*

*

na1

wa12+na1

8.

B Bedrijfsmanagement MKB

*

*

*

wa12

9.

B Bedrijfswiskunde

*

*

wb1

wb1

10.

B Bewegingstechnologie

*

*

*

*

11.

B Bio-informatica

*

*

*

*

12.

B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek3

*

*

#

#

13.

B Biometrie

*

*

*

*

14.

B Biotechnologie

– eisen geldend tot 1-9-2012

– eisen geldend vanaf 1-9-2012

*

*

*

*

sk1

#

sk1

#

15.

B Bouwkunde3

*

*

na1

wa12+na1

16.

B Bouwmanagement en vastgoed

*

*

*

*

17.

B Bouwtechnische Bedrijfskunde3

*

*

*

wa12+na1

18.

B Built Environment

*

*

na1

wa12 + (na1 of sk1)

19.

B Business engineering

*

*

na1

wa12+ na1

20.

B Business Management

*

*

*

*

21.

B Chemie

*

*

#

#

22.

B Chemische technologie3

*

*

na1

wa12+na1

23.

B Civiele techniek3

*

*

na1

wa12+na1

24.

B Climate & Environment

*

*

*

wa12

25.

B Commercieel ingenieur

*

*

*

*

26.

B Communication and multimedia design

*

*

*

*

27.

B Elektrotechniek3

*

*

na1

wa12+na1

28.

B Embedded Systems Engineering

*

*

#

#

29.

B Engineering, design and

innovation

*

*

na1

wa12+na1

30.

B Forensisch onderzoek

*

*

#

#

31.

B Game Architecture and design

*

*

*

*

32.

B Geodesie

*

*

*

wa12

33.

B Gezondheidzorgtechnologie

*

*

*

wa12

34.

B Grafimediatechnologie

*

*

*

*

35.

B Human technology

*

*

*

*

36.

B Industrieel product ontwerpen3

*

*

na1

wa12+na1

37.

B Industriële automatisering

*

*

na1

wa12+na1

38.

B Informatica3

*

*

*

*

39.

B Kunst en techniek1

*

*

*

*

40.

B Logistiek en technische vervoerskunde

*

*

*

(wb1 of wa12) +na1

41.

B Luchtvaarttechnologie

*

*

na1

wa12+na1

42.

B Maritiem officier1

*

*

na1

wa12+na1

43.

B Milieugerichte materiaaltechnologie

*

*

wb1+(sk1 of na1)

wb1+(sk1 of na1)

44.

B Milieukunde3

*

*

sk1

wa12+sk1

45.

B Netwerk infrastructuur design

*

*

*

wa12

46.

B Ocean Technology

*

*

na1

wa12+na1

47.

B Orthopedische technologie

*

*

na1

wa12+na1

48.

B Ruimtelijke ordening en planologie

*

*

*

wa12+na1

49.

B Scheepsbouwkunde3

*

*

na1

wa12+na1

50.

B Stedenbouwkundig ontwerpen

*

*

*

*

51.

B Technische Bedrijfskunde3

*

*

*

wa12+na1

52.

B Technische commerciële confectiekunde

*

*

*

wa12 + (sk1 of na1 of ec1)

53.

B Technisch commerciële textielkunde

*

*

*

*

54.

B Technische informatica3

*

*

*

*

55.

B Technische natuurkunde

*

*

na1

wa12+na1

56.

B Verkeerskunde

*

*

*

wa12+na1

57.

B Werktuigbouwkunde3

*

*

na1

wa12+na1

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Sectoroverstijgend (instroom met vwo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B HBO-ICT

*

*

*

*

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

 • 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

  NT:

  profiel natuur en techniek

  NG:

  profiel natuur en gezondheid

  EM:

  profiel economie en maatschappij

  CM:

  profiel cultuur en maatschappij

  ak:

  aardrijkskunde

  biol:

  biologie

  econ:

  economie

  grtl:

  Griekse taal en cultuur

  latl:

  Latijnse taal en cultuur

  nat:

  natuurkunde

  nlt:

  natuur, leven & technologie

  schk:

  scheikunde

  wisA:

  wiskunde A

  wisB:

  wiskunde B

  2emvt:

  tweede moderne ‘vreemde’ taal

  Ad:

  Associate degree

 • 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:

  *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding

  #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding

  Economie

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG

  EM

  CM

  1.

  B Accountancy en Controlling

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  2.

  B Actuariële wetenschappen

  *

  wisB

  wisB

  wisB

  3.

  B Bedrijfseconomie

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  4.

  B Bedrijfskunde

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  5.

  B Econometrie en Operationele research

  *

  wisB

  wisB

  wisB

  6.

  B Economie

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  7.

  B Economie en Bedrijfseconomie

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  8.

  B Economie en Bedrijfskunde

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  9.

  B Economie en Informatica

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  10.

  B Fiscale economie

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  11.

  B International Business

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  12.

  B International Business Administration

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  13.

  B Technologie management

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  Gedrag en Maatschappij

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG

  EM

  CM

  1.

  B Algemene sociale wetenschappen

  *

  *

  *

  *

  2.

  B Bestuurs- en Organisatiewetenschap

  *

  *

  *

  *

  3.

  B Bestuurskunde

  *

  *

  *

  *

  4.

  B Communicatiewetenschap

  *

  *

  *

  *

  5.

  B Criminologie

  *

  *

  *

  *

  6.

  B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

  *

  *

  *

  *

  7.

  B Europese Studies

  *

  *

  *

  *

  8.

  B International Bachelor's Programme in Communication and Media

  *

  *

  *

  *

  9.

  B Milieu-maatschappij-wetenschappen

  *

  *

  *

  *

  10.

  B Onderwijskunde

  *

  *

  *

  *

  11.

  B Organisatiewetenschappen

  *

  *

  *

  *

  12.

  B Pedagogische wetenschappen

  *

  *

  *

  *

  13.

  B Personeelwetenschappen

  *

  *

  *

  *

  14.

  B Politicologie

  *

  *

  *

  *

  15.

  B Psychologie

  *

  *

  *

  *

  16.

  B Sociale Geografie en Planologie

  *

  *

  *

  *

  17.

  B Sociologie

  *

  *

  *

  *

  18.

  B Technische Planologie

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  19.

  B Vrijetijdwetenschappen

  *

  *

  *

  *

  Gezondheidszorg

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG

  EM

  CM

  1.

  B Bewegingswetenschappen

  biol

  nat

  #

  #

  2.

  B Biomedische wetenschappen

  biol

  nat

  #

  #

  3.

  Diergeneeskunde

  biol

  nat

  #

  #

  4.

  B European Public Health

  *

  *

  *

  *

  5.

  Geneeskunde

  biol

  nat

  #

  #

  6.

  B Geneeskunde

  biol

  nat

  #

  #

  7.

  B Gezondheid en leven

  biol

  *

  biol + schk

  #

  8.

  B Gezondheidswetenschappen

  *

  *

  *

  *

  9.

  B Klinische technologie

  biol

  nat + wisB

  #

  #

  10.

  B Medische Informatiekunde

  *

  nat

  nat

  nat + (wisA of wisB)

  11.

  B Tandheelkunde

  biol

  nat

  #

  #

  Landbouw en Natuurlijke omgeving

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG

  EM

  CM

  1.

  B Agrotechnologie

  *

  nat

  wisB + nat + (schk of biol)

  wisB + nat + (schk of biol)

  2.

  B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  3.

  B Biologie

  biol

  nat

  #

  #

  4.

  B Biotechnologie

  *

  *

  2 uit nat, schk en biol

  nat + schk + biol

  5.

  B Bodem, Water, Atmosfeer

  *

  nat

  nat + schk

  (wisA of wisB) + nat + schk

  6.

  B Bos- en natuurbeheer

  *

  *

  biol of ak

  wisA + (biol of ak)

  7.

  B Dierwetenschappen

  *

  *

  schk

  (wisA of wisB) + schk

  8.

  B Economie en Beleid

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  9.

  B Gezondheid en Maatschappij

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  10.

  B Internationaal Land- en Waterbeheer

  *

  nat

  nat

  (wisA of wisB) + nat

  11.

  B Internationale Ontwikkelingsstudies

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  12.

  B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning

  *

  *

  *

  (wisA of wisB)+ (ak of biol)

  13.

  B Levensmiddelentechnologie

  *

  *

  wisB + nat + schk

  wisB + nat + schk

  14.

  B Milieuwetenschappen

  *

  nat

  nat + schk

  (wisA of wisB) + nat + schk

  15.

  B Moleculaire Levenswetenschappen

  *

  nat of (wisB+nlt)

  wisB + nat + schk

  wisB + nat + schk

  16.

  B Plantenwetenschappen

  *

  *

  2 uit biol, nat en schk

  biol + nat + schk

  17.

  B Toegepaste Communicatiewetenschap

  *

  *

  *

  *

  18.

  B Voeding en Gezondheid

  *

  *

  schk + biol

  schk + biol

  Natuur

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG

  EM

  CM

  1.

  B Aarde en economie

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  2.

  B Aardwetenschappen

  *

  nat

  nat + schk

  (wisA of wisB) + nat + schk

  3.

  B Bedrijfswiskunde en Informatica

  *

  wisB

  wisB

  wisB

  4.

  B Beta-gamma

  *

  wisB + nat

  wisB + nat + schk

  wisB + (nat of schk)

  5.

  B Bio-exact

  biol

  wisB + nat

  #

  #

  6.

  B Biofarmaceutische Wetenschappen

  biol

  *

  biol + nat + schk

  #

  7.

  B Biologie

  biol

  nat

  #

  #

  8.

  B Farmaceutische Wetenschappen

  *

  nat

  nat + schk

  (wisA of wisB) + nat + schk

  9.

  B Farmacie

  *

  nat

  nat + schk

  (wisA of wisB) + nat + schk

  10.

  B Informatica

  *

  wisB

  wisB

  wisB

  11.

  B Informatie, Multimedia en Management

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  12.

  B Informatiekunde

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  13.

  B Kennistechnologie

  *

  wisB

  wisB

  wisB

  14.

  B Kunstmatige Intelligentie

  *

  *

  *

  wisA of wisB

  15.

  B Life Science and Technology

  *

  wisB + nat

  wisB + nat + schk

  wisB + nat + schk

  16.

  B Medische Natuurwetenschappen

  *

  wisB + nat

  wisB + nat + schk

  wisB + nat + schk

  17.

  B Milieu-natuurwetenschappen

  *

  nat

  nat + schk

  (wisA of wisB) + nat + schk

  18.

  B Moleculaire Levenswetenschappen

  *

  wisB + nat

  wisB + nat + schk

  wisB + nat + schk

  19.

  B Molecular Science and Technology

  *

  wisB + nat

  wisB + nat + schk

  wisB + nat + schk

  20.

  B Natuur- en Sterrenkunde

  *

  wisB + nat

  wisB + nat

  wisB + nat

  21.

  B Natuurkunde

  *

  wisB + nat

  wisB + nat

  wisB + nat

  22.

  B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement

  *

  nat

  nat + schk

  (wisA of wisB) + nat + schk

  23.

  B Natuurwetenschappen

  *

  wisB + nat

  wisB + nat + schk

  wisB + nat + schk

  24.

  B Psychobiologie

  biol

  nat

  #

  #

  25.

  B Scheikunde

  *

  wisB + nat

  wisB + nat + schk

  wisB + nat + schk

  26.

  B Science, Business & Innovation

  *

  wisB + nat

  wisB + nat + schk

  wisB + nat + schk

  27.

  B Sterrenkunde

  *

  wisB + nat

  wisB + nat

  wisB + nat

  28.

  B Wiskunde

  *

  wisB

  wisB

  wisB

  Recht

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG

  EM

  CM

  1.

  B Bestuurskunde

  *

  *

  *

  *

  2.

  B European Law School

  *

  *

  *

  *

  3.

  B Fiscaal recht

  *

  *

  *

  *

  4.

  B Internationaal en Europees Recht

  *

  *

  *

  *

  5.

  B Notarieel Recht

  *

  *

  *

  *

  6.

  B Recht en Bestuur

  *

  *

  *

  *

  7.

  B Recht en ICT

  *

  *

  *

  *

  8.

  B Recht en Management

  *

  *

  *

  *

  9.

  B Rechtsgeleerdheid

  *

  *

  *

  *

  Taal en Cultuur

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG

  EM

  CM

  1.

  B Algemene Cultuurwetenschappen

  *

  *

  *

  *

  2.

  B American Studies

  *

  *

  *

  *

  3.

  B Arabische Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  4.

  B Archeologie

  *

  *

  *

  *

  5.

  B Archeologie en Prehistorie

  *

  *

  *

  *

  6.

  B Communicatie- en Informatiewetenschappen

  *

  *

  *

  *

  7.

  B Culturele Informatiewetenschap

  *

  *

  *

  *

  8.

  B Cultuurwetenschappen

  *

  *

  *

  *

  9.

  B Duitse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  10.

  B Engelse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  11.

  B Europese Studies

  *

  *

  *

  *

  12.

  B Film- en Literatuurwetenschap

  *

  *

  *

  *

  13.

  B Finoegrische Talen en Culturen

  *

  *

  *

  *

  14.

  B Franse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  15.

  B Friese Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  16.

  B Geschiedenis

  *

  *

  *

  *

  17.

  B Godgeleerdheid

  *

  *

  *

  *

  18.

  B Godsdienstwetenschap

  *

  *

  *

  *

  19.

  B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

  latl of grtl

  latl of grtl

  latl of grtl

  latl of grtl

  20.

  B Hebreeuwse en Joodse Studies

  *

  *

  *

  *

  21.

  B Hebreeuwse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  22.

  B Humanistiek

  *

  *

  *

  *

  23.

  B Internationale betrekkingen en internationale organisatie

  *

  *

  *

  *

  24.

  B Islam en Arabisch

  *

  *

  *

  *

  25.

  B Islamitische theologie

  *

  *

  *

  *

  26.

  B Italiaanse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  27.

  B Keltische Talen en cultuur

  *

  *

  *

  *

  28.

  B Kunsten, Cultuur en Media

  *

  *

  *

  *

  29.

  B Kunstgeschiedenis

  *

  *

  *

  *

  30.

  B Latijnse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  31.

  B Liberal Arts en Sciences

  *

  *

  *

  *

  32.

  B Literatuurwetenschap

  *

  *

  *

  *

  33.

  B Media en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  34.

  B Midden-Oostenstudies

  *

  *

  *

  *

  35.

  B Muziekwetenschap

  *

  *

  *

  *

  36.

  B Nederlandkunde/ Dutch studies

  *

  *

  *

  *

  37.

  B Nederlandse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  38.

  B Nieuwgriekse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  39.

  B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

  *

  *

  *

  *

  40.

  B Oudheidkunde

  *

  *

  *

  *

  41.

  B Portugese Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  42.

  B Religie in Samenleving en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  43.

  B Religie en levensbeschouwing

  *

  *

  *

  *

  44.

  B Religiestudies

  *

  *

  *

  *

  45.

  B Roemeense Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  46.

  B Romaanse Talen en Culturen

  *

  *

  *

  *

  47.

  B Ruslandkunde

  *

  *

  *

  *

  48.

  B Scandinavische Talen en Culturen

  *

  *

  *

  *

  49.

  B Slavische Talen en Culturen

  *

  *

  *

  *

  50.

  B Spaanse Taal en Cultuur

  *

  *

  *

  *

  51.

  B Taal en Cultuurstudies

  *

  *

  *

  *

  52.

  B Talen en Culturen van Afrika

  *

  *

  *

  *

  53.

  B Talen en Culturen van China

  *

  *

  *

  *

  54.

  B Talen en Culturen van het Midden Oosten

  *

  *

  *

  *

  55.

  B Talen en Culturen van Japan

  *

  *

  *

  *

  56.

  B Talen en Culturen van Korea

  *

  *

  *

  *

  57.

  B Talen en Culturen van Latijns Amerika/Spaans

  *

  *

  *

  *

  58.

  B Talen en Culturen van Zuid- en Zuidoost-Azië

  *

  *

  *

  *

  59.

  B Taalwetenschap

  *

  *

  *

  *

  60.

  B Theater- Film en Televisiewetenschap

  *

  *

  *

  *

  61.

  B Theaterwetenschap

  *

  *

  *

  *

  62.

  B Theologie

  *

  *

  *

  *

  63.

  B Theologie Klassiek

  *

  *

  *

  *

  64.

  B Theologie Plus

  *

  *

  *

  *

  65.

  B Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap

  *

  *

  *

  *

  66.

  B Wereldgodsdiensten

  *

  *

  *

  *

  67.

  B Wijsbegeerte

  *

  *

  *

  *

  68.

  B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

  *

  *

  *

  *

  Techniek

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG1

  EM

  CM

  1.

  B Advanced Technology

  *

  wisB + nat

  wisB + nat + schk

  wisB + nat + schk

  2.

  B Bedrijfsinformatietechnologie

  *

  wisB

  wisB

  wisB

  3.

  B Biomedische technologie

  *

  wisB + nat

  wisB + nat

  wisB + nat

  4.

  B Bouwkunde

  *

  wisB + nat

  wisB + nat

  wisB + nat

  5.

  B Civiele Techniek2

  *

  wisB + nat

  wisB + nat

  wisB + nat

  6.

  B Creative Technology

  *

  *

  *

  *

  7.

  B Electrical Engineering

  *

  wisB + nat

  wisB + nat

  wisB + nat

  8.

  B Industrial Design

  *

  wisB + nat

  wisB + nat

  wisB + nat

  9.

  B Industrieel Ontwerpen

  *

  wisB + nat

  wisB + nat

  wisB + nat

  10.

  B Life Science & Technology

  *

  wisB + nat

  wisB + nat + schk

  wisB + nat + schk

  11.

  B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

  *

  wisB + nat

  wisB + nat

  wisB + nat

  12.

  B Maritieme Techniek

  *

  wisB + nat

  wisB + nat

  wisB + nat

  13.

  B Scheikundige Technologie

  *

  wisB + nat

  wisB + nat + schk

  wisB + nat + schk

  14.

  B Molecular Science and Technology

  *

  wisB + nat

  wisB + nat + schk

  wisB + nat + schk

  15.

  B Technische Aardwetenschappen

  *

  wisB + nat

  wisB + nat

  wisB + nat

  16.

  B Technische Bedrijfskunde

  *

  wisB

  wisB

  wisB

  17.

  B Technische Bestuurskunde

  *

  wisB + nat

  wisB + nat

  wisB + nat

  18.

  B Technische Informatica

  *

  wisB

  wisB

  wisB

  19.

  B Technische Innovatiewetenschappen

  *

  wisB

  wisB

  wisB

  20.

  B Technische Natuurkunde

  *

  wisB + nat

  wisB + nat

  wisB + nat

  21.

  B Technische Wiskunde

  *

  wisB

  wisB

  wisB

  22.

  B Werktuigbouwkunde2

  *

  wisB + nat

  wisB + nat

  wisB + nat

  1 Voor alle opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eisen ‘na’ en ‘wisB’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

  2 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen ‘na’ en ‘wisB’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

  Sectoroverstijgend

  Nr.

  Opleidingen

  NT

  NG

  EM

  CM

  2.

  B Tourism

  *

  *

  *

  wisA of wisB

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

 • 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:

  NT:

  profiel natuur en techniek

  NG:

  profiel natuur en gezondheid

  EM:

  profiel economie en maatschappij

  CM:

  profiel cultuur en maatschappij

  biol:

  biologie

  dutl:

  Duitse taal en cultuur

  fatl:

  Franse taal en cultuur

  econ:

  economie

  m&o:

  management en organisatie

  maw:

  maatschappijwetenschappen

  nat:

  natuurkunde

  nlt:

  natuur, leven & technologie

  schk:

  scheikunde

  wia:

  wiskunde A

  wib:

  wiskunde B

  2emvt:

  tweede moderne ‘vreemde’ taal

  Ad:

  Associate degree

 • 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:

  *: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding

  #: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding

1. Instroom met HAVO diploma

Economie (instroom met havo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Accountancy3

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

2.

B Advanced Business Creation

econ of m&o

econ of m&o

 

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

3.

B Bedrijfseconomie3

*

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

4.

B Bedrijfskundige informatica3

*

*

*

*

5.

B Bestuurskunde /overheidsmanagement

econ

econ

*

econ

6.

B Business Administration in Hotel Management1

2emvt

2emvt

2emvt

econ of m&o

7. B

B Commercieel Management

*

*

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

8.

B Commerciële economie3

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

9.

B Communicatie3

*

*

*

wisA of wisB

10.

B Communicatiesystemen

*

*

*

wisA of wisB

11.

B European Studies

2emvt

2emvt

2emvt

*

12.

B Facility management3

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

13.

B Financial services management

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

14.

B Fiscaal Recht en Economie

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

15.

B Fiscale economie

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

16.

B Food and business

*

*

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

17.

B Functiegerichte bachelor in toerisme en recreatie3

*

*

*

econ of m&o

18.

B Hbo-Rechten

*

*

*

*

19.

B Hogere Juridische opleiding

*

*

*

*

20.

B Hoger Hotelonderwijs1,3

2emvt

2emvt

2emvt

econ of m&o

21.

B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs3

*

*

*

econ of m&o

22.

B Informatiedienstverlening en -management3

*

*

*

*

23.

B Informationmanagement

*

*

*

econ of m&o

24.

B Information Security Management

*

*

*

*

25.

B Integrale veiligheid

*

*

*

*

26.

B Integrale veiligheidskunde

econ

econ

*

econ

27.

B International business and languages

econ of m&o

econ of m&o

*

*

28.

B International business and

management studies

econ of m&o of 2emvt

econ of m&o of 2emvt

*

econ of m&o

29.

B Journalistiek

*

*

*

*

30.

B Kunst en economie

*

*

*

*

31.

B Lifestyle

*

*

*

*

32.

B Logistiek en economie

econ of m&o

econ of m&o

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

33.

B Management, economie en recht, opleiding voor3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of maw of m&o

34.

B Media and entertainment

Management

*

*

*

*

35.

B Media, informatie en communicatie

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

36.

B Oriëntaalse talen en communicatie

*

*

*

*

37.

B People and Business Management

*

*

*

*

38.

B Small business & retail management3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

39.

B Sport, management en ondernemen1

*

*

*

wisA of wisB

40.

B Toegepaste Bedrijfskunde

2emvt

2emvt

2emvt

*

41.

B Trade management Azië

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

42.

B Vastgoed en makelaardij

*

*

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

43.

B Vertaalacademie5

2emvt

2emvt

2emvt

*

44.

B Vitaliteitsmanagement & Toerisme3

*

*

*

*

45.

B Vrijetijdsmanagement3

*

*

*

econ of m&o

46.

B Windesheim Honours College

*

*

*

wisA of wisB

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen.

Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Creatieve therapie1

*

*

*

*

2.

B Culturele en maatschappelijke vorming

*

*

*

*

3.

B Godsdienst-pastoraal werk

*

*

*

*

4.

B Imam/Islamitisch geestelijk werker

*

*

*

*

5.

B Integrale veiligheidskunde

econ

econ

*

econ

6.

B Maatschappelijk werk en dienstverlening

*

*

*

*

7.

B Pedagogiek3

*

*

*

*

8.

B Pedagogisch Management Kinderopvang

*

*

*

*

9.

B Personeel en arbeid3

*

*

*

*

10.

B Sociaal-juridische dienstverlening

*

*

*

*

11.

B Sociaal pedagogische hulpverlening

*

*

*

*

12.

B Social work

*

*

*

*

13.

B Sport en bewegen1

*

*

*

*

14.

B Sport en bewegingseducatie

*

*

*

*

15.

B Toegepaste psychologie

*

*

*

wisA of wisB

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Audiologie

*

*

*

*

2.

B Ergotherapie, opleiding voor

*

*

*

*

3.

B Farmakunde

*

*

*

*

4.

B Fysiotherapeut, opleiding tot

*

*

*

*

5.

B Huidtherapie

*

*

*

*

6.

B Kunstzinnige therapie

*

*

*

*

7.

B Logopedie, opleiding voor1

*

*

*

*

8.

B Management in de zorg 1,3

*

*

*

*

9.

B Medisch beeldvormende en radio-

therapeutische technieken

*

*

*

wisA of wisB

10.

B Mondzorgkunde

*

*

*

*

11.

B Oefentherapie Cesar

*

*

*

*

12.

B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot

*

*

*

*

13.

B Optometrie

*

*

*

wisA of wisB

14.

B Orthoptie

*

*

*

wisA of wisB

15.

B Podotherapie, opleiding

*

*

*

*

16.

B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie1

*

*

*

*

17.

B Sport, gezondheid en management3

*

*

*

*

18.

B Toegepaste gerontologie

*

*

*

*

19.

B Verloskunde1

biol

*

biol + schk

biol + schk + (wisA of wisB)

20.

B Verpleegkundige, opleiding tot3

*

*

*

*

21.

B Voeding en diëtetiek

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bedrijfskunde en agribusiness3

*

*

*

wisA of wisB

2.

B Biotechnologie

*

*

#

#

3.

B Bos- en natuurbeheer

*

*

*

wisA of wisB

4.

B Dier- en veehouderij3

*

*

schk

#

5.

B Diermanagement

*

*

biol

#

6.

B Educatie en kennismanagement groene sector 2,3

*

*

*

*

7.

B Food Commerce & Technology

*

*

wisA of wisB

wisA of wisB

8.

B Food design and Innovation

*

*

*

wisA

9.

B Kust- en zeemanagement

*

*

*

wisA

10.

B Land- en watermanagement

*

*

schk

#

11.

B Milieukunde3

*

*

schk

#

12.

B Plattelandsvernieuwing

*

*

*

wisA of wisB

13.

B Toegepaste Biologie

*

*

schk

#

14.

B Tropische landbouw

*

*

*

#

15.

B Tuinbouw en akkerbouw3

*

*

schk

#

16.

B Tuin- en landschapsinrichting3

*

*

*

wisA of wisB

17.

B Voedingsmiddelentechnologie

*

*

wisA+schk

#

18.

B Watermanagement

*

*

*

#

2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Onderwijs (instroom met havo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Aardrijkskunde2

*

*

*

*

2.

B Algemene economie2

econ of m&o

econ of m&o

*

econ

3.

B Basisonderwijs, opleiding tot leraar

*

*

*

*

4.

B Beeldende kunst en vormgeving, docent1

*

*

*

*

5.

B Bedrijfseconomie2,3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ

6.

B Biologie2

*

*

biol of nlt

biol of nlt

7.

B Bouwkunde I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

8.

B Bouwtechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

9.

B Consumptieve techniek I en II2,3

*

*

*

*

10.

B Dans, docent1

*

*

*

*

11.

B Drama, docent1

*

*

*

*

12.

B Duits²

dutl

dutl

dutl

dutl

13.

B Economie2

econ of m&o

econ of m&o

*

econ

14.

B Elektrotechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

15.

B Engels2,3

*

*

*

*

16.

B Frans2

fatl

fatl

fatl

fatl

17.

B Fries2

*

*

*

*

18.

B Geschiedenis2

*

*

*

*

19.

B Gezondheidszorg en welzijn 2,3

*

*

*

*

20.

B Godsdienst2

*

*

*

*

21.

B Grafische techniek2

*

*

*

wisA of wisB

22.

B Informatie en communicatie technologie, docent2,3

*

*

*

wisA of wisB

23.

B Installatietechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

24.

B Islam-godsdienst2

*

*

*

*

25.

B Lichamelijke oefening1

*

*

*

*

26.

B Maatschappijleer2

*

*

*

*

27.

B Mechanische techniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

28.

B Mens en maatschappij2

*

*

*

*

29.

B Motorvoertuigentechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

30.

B Muziek, docent1

*

*

*

*

31.

B Natuurkunde2

*

nat of nlt

#

#

32.

B Nederlands2

*

*

*

*

33.

B Nederlandse gebarentaal/ tolkenopleiding 1,2,3

*

*

*

*

34.

B Omgangskunde2,3

*

*

*

*

35.

B Opleidingskunde

*

*

*

*

36.

B Pedagogiek2

*

*

*

*

37.

B Scheikunde2

*

*

#

#

38.

B Spaans2

*

*

*

*

39.

B Techniek2,3

*

*

#

#

40.

B Verzorging/ huishoudkunde2

*

*

*

*

41.

B Verzorging/ gezondheidskunde2

*

*

*

*

42.

B Werktuigbouwkunde I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

43.

B Wiskunde2

*

wisB

wisB

wisB

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Taal en cultuur (instroom met havo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Autonome beeldende kunst1

*

*

*

*

2.

B Circus and Performance Art1

*

*

*

*

3.

B Circus Arts1

*

*

*

*

4.

B Cultureel Erfgoed

*

*

*

*

5.

B Dans1

*

*

*

*

6.

B Film en televisie1

*

*

*

*

7.

B Muziek 1,3

*

*

*

*

8.

B Muziektherapie1

*

*

*

*

9.

B Theater1

*

*

*

*

10.

B Vormgeving 1,3

*

*

*

*

¹ Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Techniek (instroom met havo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Advanced Sensor Applications

*

wisB

#

#

2.

B Aot-techniek

*

nat of nit

#

#

3.

B Applied science

*

*

#

#

4.

B Aquatische ecotechnologie

*

*

#

#

5.

B Autotechniek3

*

nat of nlt

#

#

6.

B Automotive

*

nat of nlt

#

#

7.

B Aviation

*

nat of nlt

nat

#

8.

B Bedrijfsmanagement mkb

*

*

*

wisA of wisB

9.

B Bedrijfswiskunde

*

*

wisB

wisB

10.

B Bewegingstechnologie

*

*

*

wisA of wisB

11.

B Bio-informatica

*

*

*

wisA of

wisB of nat

12.

B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek3

*

*

#

#

13.

B Biometrie

*

*

*

wisA of wisB

14.

B Biotechnologie

*

*

#

#

15.

B Bouwkunde3

*

nat of nlt

wisB + nat

#

16.

B Bouwmanagement en vastgoed

*

*

*

econ + (wisA of wisB)

17.

B Bouwtechnische bedrijfskunde3

*

*

*

#

18.

B Built environment

*

nat of nlt

#

#

19.

B Business engineering

*

nat of nlt

#

#

20.

B Business Management

econ of m&o

econ of m&o

*

maw, econ of m&o

21.

B Chemie

*

*

#

#

22.

B Chemische technologie3

*

*

#

#

23.

B Civiele techniek3

*

nat of nlt

#

#

24.

B Climate & Environment

*

*

*

wisA of wisB

25.

B Commercieel ingenieur

*

*

*

econ of wisA of wisB

26.

B Communication and multimedia design

*

*

*

wisA of wisB

27.

B Elektrotechniek3

*

nat of nlt

#

#

28.

B Embedded Systems Engineering

*

nat of nlt

#

#

29.

B Engineering, design and

Innovation

*

nat of nlt

nat

#

30.

B Forensisch onderzoek

*

nat of nlt

#

#

31.

B Game architecture and design

*

*

*

wisA of wisB

32.

B Geodesie

*

*

*

#

33.

B Gezondheidszorgtechnologie

*

*

*

#

34.

B Grafimediatechnologie

*

*

*

wisA of wisB

35.

B Human technology

*

*

*

wisA of wisB

36.

B Industrieel produkt ontwerpen3

*

nat of nlt

nat

#

37.

B Industriële automatisering

*

nat of nlt

nat

#

38.

B Informatica3

*

*

*

*

39.

B Kunst en techniek1

*

*

*

wisA of wisB

40.

B Logistiek en technische vervoerskunde

*

*

*

#

41.

B Luchtvaarttechnologie

*

nat of nlt

#

#

42.

B Maritiem officier1

*

nat of nlt

#

#

43.

B Milieugerichte materiaaltechnologie

*

*

#

#

44.

B Milieukunde3

*

*

schk

#

45.

B Netwerk infrastructuur design

*

*

*

wisA of wisB

46.

B Ocean Technology

*

nat of nlt

#

#

47.

B Orthopedische technologie

*

*

#

#

48.

B Ruimtelijke ordening en planologie

*

*

*

#

49.

B Scheepsbouwkunde3

*

nat of nlt

#

#

50.

B Stedenbouwkundig Ontwerpen

*

*

*

*

51.

B Technische bedrijfskunde3

*

*

*

#

52.

B Technisch commerciële confectiekunde

*

*

*

(econ of m&o) + (wisA of wisB)

53.

B Technische commerciële textielkunde

*

*

*

wisA of wisB

54.

B Technische informatica3

*

*

wisB

wisB

55.

B Technische natuurkunde

*

nat of nlt

#

#

56.

B Verkeerskunde

*

*

*

#

57.

B Werktuigbouwkunde3

*

nat of nlt

#

#

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Sectoroverstijgend (instroom met havo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

2.

B HBO-ICT

*

*

*

*

2. Instroom met VWO diploma

Economie (instroom met vwo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Accountancy3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

2.

B Advanced Business Creation

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

3.

B Bedrijfseconomie3

*

econ of m&o

*

econ of m&o

4.

B Bedrijfskundige informatica3

*

*

*

*

5.

B Bestuurskunde/overheids-management

econ

econ

*

econ

6.

B Business Administration in Hotel Management1

2emvt

2emvt

2emvt

*

7.

B Commercieel Management

*

*

*

econ of m&o

8.

B Commerciële economie3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

9.

B Communicatie3

*

*

*

*

10.

B Communicatiesystemen

*

*

*

*

11.

B European Studies

2emvt

2emvt

2emvt

*

12.

B Facility management3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

13.

B Financial services management

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

14.

B Fiscaal Recht en Economie

econ

econ

*

econ

15.

B Fiscale economie

econ

econ

*

econ

16.

B Food and business

*

*

*

*

17.

B Functiegerichte Bachelor in toerisme en recreatie3

*

*

*

econ of m&o

18.

B Hbo-rechten

*

*

*

*

19.

B Hogere Juridische opleiding

*

*

*

*

20.

B Hoger Hotelonderwijs1,3

2emvt

2emvt

2emvt

*

21.

B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs3

*

*

*

econ of m&o

22.

B Informatiedienstverlening en -

Management3

*

*

*

*

23.

B Informationmanagement

*

*

*

*

24.

B Information Security Management

*

*

*

*

25.

B Integrale veiligheid

*

*

*

*

26.

B Integrale veiligheidskunde

econ

econ

*

econ

27.

B International business and

Languages

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

28.

B International business and

Managementstudies

econ of m&o of

2emvt

econ of m&o of

2emvt

*

*

29.

B Journalistiek

*

*

*

*

30.

B Kunst en economie

*

*

*

*

31.

B Lifestyle

*

*

*

*

32.

B Logistiek en economie

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

33.

B Management, economie en recht, opleiding voor3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of maw of m&o

34.

B Media and entertainment management

*

*

*

*

35.

B Media, informatie en communicatie

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

36.

B Toegepaste Bedrijfskunde

2emvt

2emvt

2emvt

*

37.

B Oriëntaalse talen en communicatie

*

*

*

*

38.

B People and Business Management

*

*

*

*

39.

B Small business & retail management3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

40.

B Sport, management en ondernemen1

*

*

*

*

41.

B Trade management Azië

econ of m&o

econ of m&o

*

econ of m&o

42.

B Vastgoed en makelaardij

*

*

*

econ of m&o

43.

B Vertaalacademie5

2emvt

2emvt

2emvt

*

44.

B Vitaliteitsmanagement & Toerisme3

*

*

*

*

45.

B Vrijetijdsmanagement3

*

*

*

econ of m&o

46.

B Windesheim Honours College

*

*

*

wisA of wisB

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen.

Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Creatieve therapie¹

*

*

*

*

2.

B Culturele en maatschappelijke vorming

*

*

*

*

3.

B Godsdienst-pastoraal werk

*

*

*

*

4.

B Imam/Islamitisch geestelijk werker

*

*

*

*

5.

B Integrale veiligheidskunde

econ

econ

*

econ

6.

B Maatschappelijke werk en dienstverlening

*

*

*

*

7.

B Pedagogiek3

*

*

*

*

8.

B Pedagogisch Management Kinderopvang

*

*

*

*

9.

B Personeel en arbeid3

*

*

*

*

10.

B Sociaal-juridische dienstverlening

*

*

*

*

11.

B Sociaal pedagogische hulpverlening

*

*

*

*

12.

B Social work

*

*

*

*

13.

B Sport en bewegen1

*

*

*

*

14.

B Sport en bewegingseducatie

*

*

*

*

15.

B Toegepaste psychologie

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Audiologie

*

*

*

*

2.

B Ergotherapie, opleiding voor

*

*

*

*

3.

B Farmakunde

*

*

*

*

4.

B Fysiotherapeut, opleiding tot

*

*

*

*

5.

B Huidtherapie

*

*

*

*

6.

B Kunstzinnige therapie

*

*

*

*

7.

B Logopedie, opleiding voor¹

*

*

*

*

8.

B Management in de zorg 1,3

*

*

*

*

9.

B Medisch beeldvormende en radio-

therapeutische technieken

*

*

*

*

10.

B Mondzorgkunde

*

*

*

*

11.

B Oefentherapie Cesar

*

*

*

*

12.

B Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot

*

*

*

*

13.

B Optometrie

*

*

*

*

14.

B Orthoptie

*

*

*

*

15.

B Podotherapie, opleiding

*

*

*

*

16.

B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie1

*

*

*

*

17.

B Sport, gezondheid en management3

*

*

*

*

18.

B Toegepaste gerontologie

*

*

*

*

19.

B Verloskunde1

biol

*

biol + schk

biol + schk

20.

B Verpleegkundige, opleiding tot3

*

*

*

*

21.

B Voeding en diëtetiek

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Bedrijfskunde en agribusiness3

*

*

*

*

2.

B Biotechnologie

*

*

#

#

3.

B Bos- en natuurbeheer

*

*

*

*

4.

B Dier- en veehouderij3

*

*

schk

#

5.

B Diermanagement

*

*

biol

#

6.

B Educatie en kennismanagement groene sector 2,3

*

*

*

*

7.

B Food Commerce and Technology

*

*

wisA of wisB

wisA of wisB

8.

B Food design and Innovation

*

*

*

*

9.

B Kust- en zeemanagement

*

*

*

wisA of wisB

10.

B Land- en watermanagement

*

*

schk of nlt

schk of nlt

11.

B Milieukunde3

*

*

schk of nlt

#

12.

B Plattelandsvernieuwing

*

*

*

*

13.

B Toegepaste Biologie

*

*

schk

#

14.

B Tropische landbouw

*

*

*

#

15.

B Tuinbouw en akkerbouw3

*

*

schk of nlt

#

16.

B Tuin- en landschapsinrichting3

*

*

*

*

17.

B Voedingsmiddelentechnologie

*

*

wisA + schk

#

18.

B Watermanagement

*

*

*

#

2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Onderwijs (instroom met vwo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Aardrijkskunde2

*

*

*

*

2.

B Algemene economie2

econ of m&o

econ of m&o

*

econ

3.

B Basisonderwijs, opleiding tot leraar

*

*

*

*

4.

B Beeldende kunst en vormgeving, docent1

*

*

*

*

5.

B Bedrijfseconomie2,3

econ of m&o

econ of m&o

*

econ

6.

B Biologie2

*

*

biol of nlt

biol of nlt

7.

B Bouwkunde I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

8.

B Bouwtechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

9.

B Consumptieve techniek I en II2,3

*

*

*

*

10.

B Dans, docent1

*

*

*

*

11.

B Drama, docent1

*

*

*

*

12.

B Duits2

*

*

*

*

13.

B Economie2

econ of m&o

econ of m&o

*

econ

14.

B Elektrotechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

15.

B Engels2,3

*

*

*

*

16.

B Frans2

*

*

*

*

17.

B Fries2

*

*

*

*

18.

B Geschiedenis2

*

*

*

*

19.

B Gezondheidszorg en welzijn2,3

*

*

*

*

20.

B Godsdienst2

*

*

*

*

21.

B Grafische techniek2

*

*

*

wisA of wisB

22.

B Informatie en communicatietechnologie, docent2,3

*

*

*

wisA of wisB

23.

B Installatietechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

24.

B Islam-godsdienst2

*

*

*

*

25.

B Lichamelijke oefening1

*

*

*

*

26.

B Maatschappijleer2

*

*

*

*

27.

B Mechanische techniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

28.

B Mens en maatschappij2

*

*

*

*

29.

B Motorvoertuigentechniek I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

30.

B Muziek, docent1

*

*

*

*

31.

B Natuurkunde2

*

nat of nlt

nat of nlt

#

32.

B Nederlands2

*

*

*

*

33.

B Nederlandse gebarentaal/tolkenopleiding 1,3

*

*

*

*

34.

B Omgangskunde2,3

*

*

*

*

35.

B Opleidingskunde

*

*

*

*

36.

B Pedagogiek2

*

*

*

*

37.

B Scheikunde2

*

*

schk of nlt

#

38.

B Spaans2

*

*

*

*

39.

B Techniek2,3

*

*

nat of nlt

#

40.

B Verzorging/huishoudkunde2

*

*

*

*

41.

B Verzorging/gezondheidskunde2

*

*

*

*

42.

B Werktuigbouwkunde I en II2,3

*

*

*

wisA of wisB

43.

B Wiskunde2

*

*

*

wisA of wisB

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Autonome beeldende kunst1

*

*

*

*

2.

B Circus and Performance Art1

*

*

*

*

3.

B Circus Arts1

*

*

*

*

4.

B Cultureel Erfgoed

*

*

*

*

5.

B Dans1

*

*

*

*

6.

B Film en televisie1

*

*

*

*

7.

B Muziek 1,3

*

*

*

*

8.

B Muziektherapie1

*

*

*

*

9.

B Theater1

*

*

*

*

10.

B Vormgeving 1,3

*

*

*

*

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Techniek (instroom met vwo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B Advanced Sensor Applications

*

wisB

#

#

2.

B Aot-techniek

*

nat of nit

nat

#

3.

B Applied science

*

*

#

#

4.

B Aquatische ecotechnologie

*

*

#

#

5.

B Autotechniek3

*

nat of nlt

nat

#

6.

B Automotive

*

nat of nlt

nat

#

7.

B Aviation

*

nat of nlt

nat

#

8.

B Bedrijfsmanagement mkb

*

*

*

wisA of wisB

9.

B Bedrijfswiskunde

*

*

*

wisA of wisB

10.

B Bewegingstechnologie

*

*

*

*

11.

B Bio-informatica

*

*

*

wisA of wisB

12.

B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek3

*

*

#

#

13.

B Biometrie

*

*

*

*

14.

B Biotechnologie

*

*

#

#

15.

B Bouwkunde3

*

nat of nlt

nat

#

16.

B Bouwmanagement en vastgoed

*

*

*

*

17.

B Bouwtechnische bedrijfskunde3

*

*

*

#

18.

B Built Environment

*

nat of nlt

nat

#

19.

B Business engineering

*

nat of nlt

nat

#

20.

B Business Management

econ of m&o

econ of m&o

*

maw, econ of m&o

21.

B Chemie

*

*

#

#

22.

B Chemische technologie3

*

*

#

#

23.

B Civiele techniek3

*

nat of nlt

nat

#

24.

B Climate & Environment

*

*

*

*

25.

B Commercieel ingenieur

*

*

*

*

26.

B Communication and multimedia design

*

*

*

*

27.

B Elektrotechniek3

*

nat of nlt

nat

#

28.

B Embedded Systems Engineering

*

nat of nlt

#

#

29.

B Engineering, design and

innovation

*

nat of nlt

nat

#

30.

B Forensisch onderzoek

*

nat of nlt

#

#

31.

B Game architecture and design

*

*

*

*

32.

B Geodesie

*

*

*

wisA of wisB

33.

B Gezondheidszorgtechnologie

*

*

*

wisA of wisB

34.

B Grafimediatechnologie

*

*

*

*

35.

B Human technology

*

*

*

*

36.

B Industrieel product ontwerpen3

*

*

*

#

37.

B Industriële automatisering

*

*

*

#

38.

B Informatica3

*

*

*

*

39.

B Kunst en techniek1

*

*

*

*

40.

B Logistiek en technische vervoerskunde

*

*

*

#

41.

B Luchtvaarttechnologie

*

nat of nlt

nat

#

42.

B Maritiem officier1

*

nat of nlt

nat

#

43.

B Milieugerichte materiaaltechnologie

*

*

wib + (schk of nat)

wib + (schk of nat)

44.

B Milieukunde 3

*

*

schk

#

45.

B Netwerk infrastructuur design

*

*

*

wisA of wisB

46.

B Ocean Technology

*

nat of nlt

nat

#

47.

B Orthopedische technologie

*

*

nat of nlt

#

48.

B Ruimtelijke ordening en planologie

*

*

*

#

49.

B Scheepsbouwkunde3

*

nat of nlt

nat

#

50.

B Stedenbouwkundig Ontwerpen

*

*

*

*

51.

B Technische bedrijfskunde3

*

*

*

#

52.

B Technisch commerciële confectiekunde

*

*

*

econ of m&o

53.

B Technische commerciële textielkunde

*

*

*

*

54.

B Technische informatica3

*

*

*

*

55.

B Technische natuurkunde

*

nat of nlt

nat

#

56.

B Verkeerskunde

*

*

*

#

57.

B Werktuigbouwkunde3

*

nat of nlt

nat

#

1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

Sectoroverstijgend (instroom met vwo-diploma)

Nr.

Opleidingen

NT

NG

EM

CM

1.

B HBO-ICT

*

*

*

*

BIJLAGE 1 BIJ ARTIKEL 2 VAN DE REGELING AANVULLENDE EISEN HOGER ONDERWIJS EN KUNSTONDERWIJS 2007

1. Opleidingen in het hoger onderwijs

Opleidingen

Aanvullendeeisen

B Bewegingsagogie/

Psychomotorische therapie

Voldoende aanleg en geschiktheid voor de uitoefening van het beroep waarop de opleiding voorbereidt voor wat betreft de ontwikkeling van de vereiste praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteiten. Het onderzoek omvat tevens een positieve medische keuring door een arts.

B Business Administration in Hotel Management

Voldoende aanleg en geschiktheid voor de desbetreffende opleiding, gelet op de organisatie en inrichting van het onderwijs.

B Creatieve therapie

Voldoende aanleg en geschiktheid.

B Hoger Hotelonderwijs1

Voldoende aanleg en geschiktheid voor de desbetreffende opleiding, gelet op de organisatie en inrichting van het onderwijs.

B Kunst en Techniek

Voldoende aanleg en geschiktheid.

B Logopedie

Benodigde stem-, spraak- en gehoorvaardigheden voor de uitoefening van het beroep waarop de opleiding voorbereidt.

B Management in de zorg1

Kennis of vaardigheden op het gebied van de gezondheidszorg.

B Maritiem officier

Bezit van een geneeskundige verklaring, waaruit blijkt dat betrokkene medisch geschikt is voor de uitoefening van het beroep waarop de opleiding voorbereidt.

B Sport en bewegen

Voldoende aanleg en geschiktheid voor de uitoefening van het beroep waarop de opleiding voorbereidt voor wat betreft de ontwikkeling van de vereiste praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteiten. Het onderzoek omvat tevens een positieve medische keuring door een arts.

B Sport, Management en Ondernemen

Voldoende aanleg en geschiktheid voor de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding voorbereidt, voor wat betreft de ontwikkeling van de vereiste praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteiten.

B Verloskunde

Voldoende aanleg en geschiktheid voor de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding voorbereidt, voor wat betreft de benodigde sociaalcommunicatieve- en reflectieve vaardigheden en een beroepsmatig denkvermogen wat betreft de ontwikkeling van het vereiste verantwoordelijkheidsniveau met betrekking tot de risicoselectie in de Verloskunde.

B Verpleegkundige in de maatschappelijke gezondheidszorg

Kennis of vaardigheden op het gebied van de gezondheidszorg.

X Noot
1

Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

2. Lerarenopleidingen in het hoger onderwijs

Opleidingen

Aanvullende eisen

B Lichamelijke oefening1

Voldoende aanleg en geschiktheid.

B Nederlandse gebarentaal/tolkenopleiding2,3

Benodigde spreekvaardigheid, motoriek en mimiek voor de uitoefening van het beroep waarop de opleiding voorbereidt.

X Noot
1

Opleiding tot leraar in de eerste graad.

X Noot
2

Opleiding tot leraar in de tweede graad.

X Noot
3

Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

BIJLAGE 2 BEHORENDE BIJ ARTIKEL 3 VAN DE REGELING AANVULLENDE EISEN HOGER ONDERWIJS EN KUNSTONDERWIJS 2007

1. Opleidingen op het gebied van de kunst

Opleidingen

Aanvullende eisen

B Autonome beeldende kunst

artistieke aanleg die blijkt uit:

• beeldend vermogen, werken vanuit waarneming en vanuit fantasie

• gevoel voor kleur, vorm en materiaal

• oorspronkelijkheid en eigenzinnigheid

  

B Circus and Performance Arts

technische en fysieke vaardigheid blijkend uit:

• basis circustechnische vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden

• fysieke mogelijkheden en aanleg

• natuurlijke bewegingscoördinatie

  
 

artistieke aanleg die blijkt uit:

• creativiteit, inlevingsvermogen en zeggingskracht

• authenticiteit en originaliteit bij improvisatie en het creëren van circusmateriaal

• stijlgevoel en presentatie

  

B Circus Arts

technische en fysieke vaardigheid blijkend uit:

• basis circustechnische vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden

• fysieke mogelijkheden en aanleg

• natuurlijke bewegingscoördinatie

  
 

artistieke aanleg die blijkt uit:

• creativiteit, inlevingsvermogen en zeggingskracht

• authenticiteit en originaliteit bij improvisatie en het creëren van circusmateriaal

• stijlgevoel en presentatie

  

B Dans

technische en fysieke vaardigheid blijkend uit:

• basis danstechnische vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden

• fysieke mogelijkheden en aanleg

• natuurlijke bewegingscoördinatie

  
 

artistieke aanleg die blijkt uit:

• zeggingskracht als danser

• creativiteit bij improvisatie

• originaliteit bij het creëren van bewegingsmateriaal

• stijlgevoel en presentatie

  

B Film en Televisie

artistieke aanleg die blijkt uit:

• creërend vermogen: ontwikkelbare creatieve, vormgevende en verhalende vaardigheden

• beeldend vermogen: artistieke ideeën tot uitdrukking brengen in een audiovisuele vorm

• fascinatie voor het vakgebied: basiskennis van film televisie en nieuwe media en een brede culturele en maatschappelijke belangstelling

• oorspronkelijkheid, eigenzinnigheid, overtuigingskracht en reflectief vermogen

  
 

vermogen tot samenwerken die blijkt uit

• persoonlijkheid, werkervaring, toelichting op ingestuurd werk, gesprek of assessment

  

B Muziek1

technische en fysieke vaardigheid blijkend uit:

• a prima vista spel of zang

• gehoor en vaardigheid in solfège

• het kunnen spelen of zingen van toonladders met verschillende articulaties

• het beheersen van een aangegeven niveau van repertoire

• vocaal spel (stemmiddelen, intonatie, adembeheersing, presentatie, talenkennis en ritmiek) of instrumentaal spel (houding, toonvorming, intonatie, adembeheersing, articulatie, dynamiek, frasering, ritmiek en embouchure).

• de dispositie om de instrumentale vaardigheden verder te ontwikkelen.

  
 

artistieke aanleg die blijkt uit:

• repertoire interpretatie

• expressiviteit in muzikaal spel

• muzikale persoonlijkheid

• toonvorming, dynamiek en timing

  

B Muziektherapie

technische en fysieke vaardigheid t.a.v. het musiceren blijkend uit:

• vocale vaardigheid òf instrumentale vaardigheid eigen hoofdinstrument

• basale vaardigheid op een akkoordinstrument

• a prima vista spel of zang

• gehoor en vaardigheid in solfège

• het kunnen spelen van toonladders op het hoofdinstrument met verschillende articulaties

• het beheersen van een aangegeven niveau van repertoire

• improviseren op instrumenten, het eigen hoofdinstrument of stem met als werkvormen: een buitenmuzikaal gegeven of een ‘muzikaal gesprek’

• criteria vocaal musiceren: stemmiddelen, intonatie, ritmiek, adembeheersing, presentatie, talenkennis en de dispositie om de vocale vaardigheden verder te ontwikkelen

• criteria Instrumentaal spel: houding, adembeheersing, toonvorming, embouchure, intonatie, articulatie, dynamiek, frasering, ritmiek en de dispositie om de instrumentale vaardigheden verder te ontwikkelen.

  
 

artistieke aanleg die blijkt uit:

• repertoire interpretatie

• expressiviteit in zang en instrumentaal spel

• toonvorming, dynamiek en timing

  

B Theater

technische en fysieke vaardigheid blijkend uit:

• dramatische technieken, onderverdeeld in ritme, klank, detail, articulatie, coördinatie, beweging, vermogen tot transformeren en schakelen

• vermogen tot concentratie, inleving, gevoelsuiting en observatie.

  
 

artistieke aanleg die blijkt uit:

• creativiteit, inlevingsvermogen, transformeren en samenspel

• zelfacceptatie en authenticiteit, verbeelding en fantasie, verbeelde werkelijkheid en geloofwaardig personage

• klank- en tekstgevoeligheid, muzikaliteit

• originaliteit bij improvisatie

• presentatie

  

B Vormgeving1

artistieke aanleg die blijkt uit:

• beeldend vermogen, werken vanuit waarneming en vanuit fantasie

• gevoel voor kleur, vorm en materiaal

• oorspronkelijkheid en eigenzinnigheid

X Noot
1

Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden.

2. Lerarenopleidingen op het gebied van de kunst

Opleidingen

Specifieke eisen

B Beeldende kunst en vormgeving, docent

artistieke aanleg die blijkt uit:

• beeldend vermogen, werken vanuit waarneming en vanuit fantasie;

• gevoel voor kleur, vorm, materiaal

• oorspronkelijkheid en eigenzinnigheid

  

B Dans, docent

technische en fysieke vaardigheid blijkend uit:

• basis danstechnische vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden;

• fysieke mogelijkheden en aanleg

• natuurlijke bewegingscoördinatie

  
 

artistieke aanleg die blijkt uit:

• zeggingskracht als danser

• creativiteit bij improvisatie

• originaliteit bij het creëren van bewegingsmateriaal

• stijlgevoel en presentatie

  

B Drama, docent

technische en fysieke vaardigheid blijkend uit:

• dramatische technieken, onderverdeeld in ritme, klank, detail, articulatie, coördinatie, beweging, vermogen tot transformeren en schakelen

• vermogen tot concentratie, inleving, gevoelsuiting en observatie.

  
 

artistieke aanleg die blijkt uit:

• creativiteit, inlevingsvermogen, transformeren en samenspel

• zelfacceptatie en authenticiteit, verbeelding en fantasie, verbeelde werkelijkheid en geloofwaardig personage

• klank- en tekstgevoeligheid, muzikaliteit

• originaliteit bij improvisatie

• presentatie

  

B Muziek, docent

technische en fysieke vaardigheid blijkend uit:

• a prima vista spel of zang

• gehoor en vaardigheid in solfège

• het kunnen spelen of zingen van toonladders met verschillende articulaties

• het beheersen van een aangegeven niveau van repertoire

• vocaal spel (stemmiddelen, intonatie, adembeheersing, presentatie, talenkennis en ritmiek) of instrumentaal spel (houding, toonvorming, intonatie, adembeheersing, articulatie, dynamiek, frasering, ritmiek en embouchure).

• de dispositie om de instrumentale vaardigheden verder te ontwikkelen

  
 

artistieke aanleg die blijkt uit:

• repertoire interpretatie

• expressiviteit in muzikaal spel

• muzikale persoonlijkheid

• toonvorming, dynamiek en timing

TOELICHTING

Algemeen

Met deze regeling worden de bijlagen behorende bij de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 vervangen door vier nieuwe bijlagen. Vervanging van de bijlagen is nodig vanwege diverse aanpassingen (o.a. nieuwe opleidingen en gewijzigde nadere vooropleidingseisen).

Bijlagen A en B bevatten de eisen behorend bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden. Bijlagen C en D bevatten de eisen behorend bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden.

Bijlagen A en C bevatten de opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs; bijlagen B en D die van het hoger beroepsonderwijs.

Daarnaast wordt met deze regeling bijlage en bijlage 2 behorende bij de Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs en kunstonderwijs 2007 vervangen door bijlage 1 en bijlage 2 bij deze regeling.

Tot slot wordt met deze regeling een omissie in de Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007 hersteld.

Administratieve lasten

Ten aanzien van de administratieve lasten kan het volgende worden opgemerkt. Aangezien deze regeling enkel gaat over het bijstellen van de bijlagen vooropleidingseisen en er geen informatieverplichtingen voor het bestuur aan de overheid uit voortvloeien, zijn er in vergelijking met voorgaande jaren geen gevolgen voor de administratieve lasten.

Artikelsgewijs

Artikel I

De bij deze regeling gevoegde bijlagen worden vastgesteld. In de bijlage zijn opgenomen:

 • nieuwe opleidingen en de daarvoor geldende nadere vooropleidingseisen;

 • wijzigingen in de nadere vooropleidingseisen;

 • naamswijzigingen van bestaande opleidingen;

 • opleidingen met einde instroom per 1 september 2009

 • overige wijzigingen

In de hierna volgende overzichten worden de aard en globale inhoud van de wijzigingen weergegeven.

1. Nieuwe opleidingen en bijbehorende (nadere) vooropleidingseisen

Bijlage

Sector

Naam opleiding

Globale omschrijving van het toegangsrecht

Eventuele toelichting

B en D

Techniek

B Automotive

Voor VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden (oud):

Havo → N&T en N&G

(E&M en C&M zijn niet toelaatbaar)

Vwo → N&T; N&G; E&M met na1; C&M met wia12 en na1

 
     
   

Voor VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden (nieuw):

Havo → N&T; N&G met nat of nlt

(E&M en C&M zijn niet toelaatbaar)

Vwo → N&T; N&G met nat of nlt; E&M met nat

(C&M is niet toelaatbaar)

 
     

A en C

Taal en Cultuur

B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

Alle profielen toelaatbaar

Nieuwe opleiding ontstaan uit conversie van de opleidingen B Egyptische Taal en Cultuur en B Talen en Culturen van Mesopotanië en Anatolië

     

A en C

Techniek

B Industrial Design

Dezelfde eisen als B Industrieel Ontwerpen

Ondanks de naamswijziging naar B Industrieel Ontwerpen, blijft ook de opleiding B Industrial Design bestaan bij een enkele instelling

     

B en D

Economie

B Vitaliteitsmanagement & Toerisme

Alle profielen toelaatbaar

 
     

B en D

Economie

B Advanced Business Creation

Voor VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden (oud):

Havo → N&T met ec1; N&G met ec1; E&M; C&M met ec1

Vwo → N&T met ec1; N&G met ec1; E&M; C&M met ec1

 
     
   

Voor VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden (nieuw):

Havo → N&T met econ of m&o; N&G met econ of m&o; E&M; C&M met (econ of m&o) + (wisA of wisB)

Vwo → N&T met econ of m&o; N&G met econ of m&o; E&M; C&M met econ of m&o

 
     

B en D

Economie

B Lifestyle

Alle profielen toelaatbaar.

 
     

B en D

Sectoroverstijgend

B HBO-ICT

Alle profielen toelaatbaar

 
     

A en C

Techniek

B Creative Technology

Alle profielen toelaatbaar

 
     

A en C

Natuur

B Science, Business & Innovation

Voor VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden (oud):

N&T; N&G; E&M met wb1, na1 en sk1; C&M met wb1, na1 en sk1.

 
     
   

Voor VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden (nieuw):

N&T; N&G met wisB en nat; E&M met wisB, nat en schk; C&M met wisB, nat en schk.

 
     

B en D

Landbouw en Natuurlijke omgeving

B Food Commerce & Technology

Voor VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden (oud):

Havo → alle profielen toelaatbaar

Vwo → alle profielen toelaatbaar

 
     
   

Voor VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden (nieuw):

Havo → N&T; N&G; E&M met wisA of wisB; C&M met wisA of wisB

Vwo → N&T; N&G; E&M met wisA of wisB; C&M met wisA of wisB

 
     

A en C

Sectoroverstijgend

B Tourism

Voor VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden (oud):

N&T; N&G; E&M; C&M met wa12.

 
     
   

Voor VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden (nieuw):

N&T; N&G; E&M; C&M met wisA of wisB.

 
     

A en C

Taal en Cultuur

B Humanistiek

Alle profielen toelaatbaar

 
     

A en C

Taal en Cultuur

B Talen en Culturen van Zuid- en Zuidoost-Azië

Alle profielen toelaatbaar

Dit is een samenvoeging van de opleidingen B Talen en Culturen van Indonesië en B Talen en Culturen van India en Tibet en heeft dezelfde toegangseisen als de opleidingen die zijn samengevoegd.

     

A en C

Taal en Cultuur

B Film- en Literatuurwetenschap

Alle profielen toelaatbaar

Universiteit Leiden wijzigt als enige universiteit de naam van B Literatuurwetenschap naar B Film- en Literatuurwetenschap. De toegangseisen blijven gelijk.

     

B en D

Economie

B Fiscaal Recht en Economie

Voor VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden (oud):

Havo → NT met ec1; NG met ec1; EM; CM met wa12 of wb1

Vwo → NT met ec1; NG met ec1; EM; CM met ec1

Van een aantal hbo-bacheloropleidingen wordt hun naam gewijzigd van B Fiscale Economie naar B Fiscaal Recht en Economie. De toegangseisen blijven gelijk.

     
   

Voor VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden (nieuw):

Havo → N&T met econ of m&O; N&G met econ of m&o; E&M; C&M met (econ of m&o) en (wisA of wisB)

Vwo → N&T met econ; N&G met econ; E&M; C&M met econ

 
2. Wijzigingen in nadere vooropleidingseisen

Bijlage

Sector

Opleiding

Aard en gevolg van de wijziging

Eventuele toelichting

A en C

Taal en Cultuur

B Theologie Klassiek

De vakeis Grieks wordt geschrapt.

De eisen worden conform de andere theologieopleidingen

     

B en D

Economie

B Vastgoed en Makelaardij

De toegangseis om het vak economie of management en organisatie te hebben gevolgd bij een N&T dan wel N&G profiel wordt geschrapt.

Studenten met N&T en N&G profiel zijn over het algemeen in staat om deze opleiding ook zonder vooropleiding met economische vakken met succes af te ronden.

     

A en C

Natuur

B Milieu- en natuurwetenschappen

Voor VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden (oud):

N&T; N&G; E&M met wb1, na1 en sk1; C&M met wb1, na1 en sk1

Een versoepeling van de eisen waar het gaat om wiskunde, om studenten niet onnodig te belemmeren. Het vak Wiskunde A

    

(dat per 1 augustus 2007

   

Voor VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden (nieuw):

N&T; N&G met nat; E&M met nat en schk; C&M met (wisA of wisB), nat en schk

wordt aangeboden) blijkt een goede wiskundige basis te leveren om deze opleiding met succes af te ronden.

     

A en C

Natuur

B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement

Voor VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden (oud):

N&T; N&G; E&M met wb1, na1 en sk1; C&M met wb1, na1 en sk1

Een versoepeling van de eisen waar het gaat om wiskunde, om studenten niet onnodig te belemmeren. Het vak Wiskunde A

    

(dat per 1 augustus 2007

   

Voor VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden (nieuw):

N&T; N&G met nat; E&M met nat en schk; C&M met (wisA of wisB), nat en schk

wordt aangeboden) blijkt een goede wiskundige basis te leveren om deze opleiding met succes af te ronden.

     

A en C

Natuur

B Aardwetenschappen

Voor VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden (oud):

N&T; N&G; E&M met wb1, na1 en sk1; C&M met wb1, na1 en sk1

Een versoepeling van de eisen waar het gaat om wiskunde, om studenten niet onnodig te belemmeren. Het vak Wiskunde A

    

(dat per 1 augustus 2007

   

Voor VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden (nieuw):

N&T; N&G met nat; E&M met nat en schk; C&M met (wisA of wisB), nat en schk

wordt aangeboden) blijkt een goede wiskundige basis te leveren om deze opleiding met succes af te ronden.

     

B en D

Economie

B Bedrijfskundige Informatica

Bij de nieuwe profielen worden de vakeisen bij het C&M profiel verwijderd.

Om studenten niet onnodig te belemmeren,

    

worden de vakeisen voor

   

(Nu gelden er voor het nieuwe havo profiel C&M de vakeisen: (econ of m&o) en (wisA of wisB).)

een nieuw havo profiel C&M versoepeld. Voor de andere profielen gelden er al geen vakeisen.

     

B en D

Techniek

B Informatica

Bij de nieuwe profielen worden de vakeisen bij het C&M profiel verwijderd.

Om studenten niet onnodig te belemmeren,

    

worden de vakeisen voor

   

(Nu geldt er voor het nieuwe havo profiel C&M de vakeis: wisA of wisB.)

een nieuw havo profiel C&M versoepeld. Voor de andere profielen gelden er al geen vakeisen.

     

B en D

Landbouw en Natuurlijke omgeving

B Tropische Landbouw

de scheikunde-eis en nlt-eis vervallen bij het EM-profiel

Scheikunde en nlt vormen een onnodige belemmering voor studenten. De nodige scheikundige kennis wordt in de opleiding geïntegreerd.

     

A en C

Landbouw en Natuurlijke omgeving

B Bodem, Water, Atmosfeer

Bij de nieuwe profielen NG en EM vervalt te vak-eis Wiskunde B en bij het nieuwe profiel CM wordt de wiskunde-eis: (Wiskunde A of Wiskunde B)

Om studenten niet onnodig te belemmeren, wordt de wiskunde-eis bij een aantal nieuwe profielen versoepeld.

     

A en C

Landbouw en Natuurlijke omgeving

B Internationaal Land- en Waterbeheer

Bij de nieuwe profielen NG en EM vervalt te vak-eis Wiskunde B en bij het nieuwe profiel CM wordt de wiskunde-eis: (Wiskunde A of Wiskunde B)

Om studenten niet onnodig te belemmeren, wordt de wiskunde-eis bij een aantal nieuwe profielen versoepeld.

     

A en C

Landbouw en Natuurlijke omgeving

B Milieuwetenschappen

Bij de nieuwe profielen NG en EM vervalt te vak-eis Wiskunde B en bij het nieuwe profiel CM wordt de wiskunde-eis: (Wiskunde A of Wiskunde B)

Om studenten niet onnodig te belemmeren, wordt de wiskunde-eis bij een aantal nieuwe profielen versoepeld.

3. Naamswijziging van bestaande opleidingen (de naam van de opleiding is gewijzigd dan wel de opleidingsnaam stond onjuist in de regeling vermeld).

Bijlage

Sector

Nieuwe naam opleiding

Oude naam opleiding

B en D

Techniek

B Ocean Technology

B Hydrografie

A en C

Taal en Cultuur

B Midden-Oostenstudies

B Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

B en D

Gezondheidszorg

B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie¹

B Bewegingsagogie/ Psychomotorische Therapie, Opleiding¹

A en C

Techniek

B Electrical Engineering

B Elektrotechniek

A en C

Techniek

B Bedrijfsinformatietechnologie

B Bedrijfsinformatie-technologie

A en C

Landbouw en Natuurlijke Omgeving

B Milieuwetenschappen

B Milieukunde

A en C

Taal en Cultuur

B Hebreeuwse en Joodse Studies

B Hebreeuwse en Aramese Talen en Culturen

B en D

Economie

B European Studies

B Hogere Europese Beroepen Opleiding

A en C

Techniek

B Molecular Science and Technology

B Sustainable Molecular Science and Technology

A en C

Gedrag en Maatschappij

B Bestuurs- en Organisatiewetenschap

B Bestuur- en Organisatie

A en C

Techniek

B Advanced Technology

B Technische Wetenschappen

B en D

Taal en Cultuur

B Cultureel Erfgoed

B Museologie

B en D

Onderwijs

B Mechanische Techniek I en II

B Mechanische Techniek

B en D

Onderwijs

B Motorvoertuigentechniek I en II

B Motorvoertuigentechniek

B en D

Onderwijs

B Elektrotechniek I en II

B Elektrotechniek

B en D

Onderwijs

B Bouwtechniek I en II

B Bouwtechniek

B en D

Onderwijs

B Installatietechniek I en II

B Installatietechniek

B en D

Onderwijs

B Consumptieve Techniek I en II

B Consumptieve Techniek

B en D

Onderwijs

B Werktuigbouwkunde I en II

B Werktuigbouwkunde

B en D

Onderwijs

B Bouwkunde I en II

B Bouwkunde

B en D

Economie

B Toegepaste Bedrijfskunde

B Office Management

4. Opleidingen waarvoor inschrijving voor het studiejaar 2011–2012 niet meer mogelijk is

Bijlage

Sector

Opleiding

A en C

Gedrag en Maatschappij

B Sociale Geografie

A en C

Gedrag en Maatschappij

B Planologie

A en C

Taal en Cultuur

B Egyptische Taal en Cultuur

A en C

Taal en Cultuur

B Talen en Culturen van Mesopotanië en Anatolië

A en C

Gedrag en Maatschappij

B Sociaal-Culturele Wetenschappen

A en C

Natuur

B Algemene Natuurwetenschappen

B en D

Onderwijs

B Turks

A en C

Taal en Cultuur

B Talen en Culturen van Indonesië

A en C

Taal en Cultuur

B Talen en Culturen van India en Tibet

B en D

Onderwijs

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in verpleegkunde

5. Overige wijzigingen

Bijlage

Sector

Opleiding

Aard en gevolg van de wijziging

Eventuele toelichting

D

Economie

B Windesheim Honours College

Bij instroom met een vwo-diploma, moet de vakeis bij C&M ‘wisA of wisB’ zijn i.p.v. de huidige vakeis ‘wisA en wisB’.

Ten onrechte is staat er op genoemde plek ‘en’ i.p.v. ‘of’. Dat wordt bij dezen gecorrigeerd.

D

Alle

Deze wijziging heeft betrekking op meerdere opleidingen.

Daar waar de vakeis biologie geldt, wordt ‘bi’ vervangen door ‘biol’ .

De officiële aanduiding voor het vak biologie is hierdoor in de regeling consistent doorgevoerd.

B en D

Economie

B Vertaalacademie

Daar waar voetnoot 2 betekent: ‘Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen’, het nummer van deze voetnoot wijzigen naar 5. De voetnoot komt daarbij ook te staan achter de opleidingsnaam, niet achter het verplichte keuzevak, ook met het ook op overzichtelijkheid en consistentie.

In bijlage B en D kan voetnoot 2 naar verschillende dingen verwijzen. Met het oog op de consistentie, wordt één van die twee verwijzingen vernummerd, zodat nummer 2 altijd hetzelfde betekent binnen één bijlage.

B en D

Alle

Deze wijziging heeft betrekking op meerdere opleidingen.

Daar waar voetnoot 2 niet betekent: ‘Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen’, wordt de tekst van voetnoot 2 als volgt geformuleerd voor zover dat nog niet het geval is: ‘Opleiding tot leraar voortgezet en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad.’

Daar waar voetnoot 2 verwijst naar de informatie dat het een opleiding betreft die opleidt tot leraar VO of BVE van de tweede graad, wordt hier voortaan op een consistente wijze naar verwezen door dezelfde formulering te gebruiken.

B en D

Alle

Deze wijziging heeft betrekking op meerdere opleidingen.

De formulering van voetnoot 1 wordt aangevuld, zodat voetnoot 1 voortaan als volgt luidt: ‘Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek’.

Bij de aanvankelijke formulering werd alleen artikel 7.26 van de WHW genoemd, maar aanvullende eisen kunnen ook zijn gebaseerd op artikel 7.26a.

B en D

Taal en Cultuur

B Film en Televisie

Voetnoot 4 wordt vervangen door voetnoot 1. Voetnoot vier komt hierdoor dus te vervallen.

Inmiddels gelden er al aanvullende eisen voor deze opleiding.

B en D

Taal en Cultuur

B Circus and Performance Art

Voetnoot 1 is toegevoegd.

Door voetnoot 1 wordt de informatie toegevoegd dat aanvullende eisen gelden voor deze opleiding.

B en D

Economie

B Fiscale Economie

Voetnoot 3 is verwijderd.

Er is geen Ad meer aan deze opleiding verbonden.

B en D

Onderwijs

B Gezondheidszorg en Welzijn

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Onderwijs

B Mechanische Techniek I en II

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Onderwijs

B Motorvoertuigentechniek I en II

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Onderwijs

B Elektrotechniek I en II

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Onderwijs

B Bouwtechniek I en II

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Onderwijs

B Installatietechniek I en II

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Onderwijs

B Techniek

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Onderwijs

B Consumptieve Techniek I en II

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Onderwijs

B Bedrijfseconomie

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Onderwijs

B Engels

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Onderwijs

B Omgangskunde

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Onderwijs

B Werktuigbouwkunde I en II

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Onderwijs

B Bouwkunde I en II

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Onderwijs

B Informatie en Communicatie Technologie, Docent

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

A en C

Natuur

B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement

Voor VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden (oud):

- N&T en N&G zijn toelaatbaar

- E&M met wb1+ na1 + sk1

- C&M met wb1+ na1 + sk1

Voor VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden (nieuw):

- N&T

- N&G met wisB + nat

- E&M met wisB + nat + schk

- C&M met wisB + nat + schk

De naam van deze opleiding betrof eerst: ‘B Algemene Natuurwetenschappen’. Door naamswijziging is de naam van deze opleiding nu: ‘B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement’. Voor deze opleiding gelden de toegangseisen die hiernaast zijn vermeld.

B en D

Onderwijs

B Informatie en Communicatie Technologie, Docent

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Techniek

B Scheepsbouwkunde

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Landbouw en Natuurlijke omgeving

B Tuin- en Landschapsinrichting

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Techniek

B Informatica

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Techniek

B Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Economie

B Bedrijfseconomie

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Techniek

B Autotechniek

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Gedrag en Maatschappij

B Pedagogiek

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

B en D

Economie

B Vitaliteitsmanagement & Toerisme

Voetnoot 3 is toegevoegd.

Er is een Ad aan deze opleiding verbonden.

Artikel II

De eisen van de opleiding ‘B Theologie Klassiek’ worden door deze wijziging conform de andere theologieopleidingen.

Artikel III

Aan een aantal opleidingen waarvoor aanvullende eisen gelden, is een Ad verbonden. Aangezien voor een Ad dezelfde toegangseisen gelden als voor de bacheloropleiding waaraan deze verbonden is, wordt in de bijlagen van de regeling aanvullende eisen hoger onderwijs en kunstonderwijs aangegeven aan welke opleidingen een Ad is verbonden, namelijk aan de volgende opleidingen:

 • B Hoger Hotelonderwijs

 • B Management in de zorg

 • B Muziek

 • B Vormgeving

 • B Tweedegraads lerarenopleiding Nederlandse Gebarentaal (NGT)/Tolken Opleiding

Verder zijn opleidingen die niet worden aangeboden, uit de regeling verwijderd. Het gaat om de volgende opleidingen:

 • B Turks

 • B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in verpleegkunde

Artikel IV

Naast bekendmaking via de Staatscourant wordt de regeling ook bekendgemaakt op www.cfi.nl, de internetsite van DUO te Zoetermeer, agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra.