Aanwijzing beschermd stadsgezicht Alkmaar; Westerhoutkwartier

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Infrastructuur en Milieu delen mede dat zij, gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, per besluit van 3 maart 2011 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988:

Overwegende

 • dat het Westerhoutkwartier, in de gemeente Alkmaar van algemeen belang is vanwege zijn historisch-ruimtelijk karakter;

 • dat het historisch-ruimtelijk karakter van dit gebied nog voldoende gaaf en herkenbaar is;

Gehoord de raad van de gemeente Alkmaar, gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, de Raad voor Cultuur en de Rijksplanologische Commissie;

Besluiten:

dat het Westerhoutkwartier in de gemeente Alkmaar, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende begrenzingskaart met als kenmerk MSP /29/01 en zoals is omschreven in de toelichting bij dit besluit, wordt aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988;

dat de vigerende bestemmingsplannen:

 • U.P. in onderdelen Alkmaarderhout e.o. goedgekeurd 20-11-40

 • Herziening U.P. in onderdelen Alkmaarderhout e.o. (Westerhout e.o.) goedgekeurd 16-7-58;

 • B.P. Westerhoutkwartier, goedgekeurd 17-02-87;

 • U.P. in onderdelen Prinsessenpark goedgekeurd 23-02-65;

 • B.P. Westerweg-Spoorbaan goedgekeurd 17-07-73;

 • B.P. Achtermeer 98 goedgekeurd 10-10-01;

 • B.P. Spoorbuurt goedgekeurd 11-09-79;

 • B.P. De Vierstaten goedgekeurd 21-04-97;

 • B.P. Binnenterrein Nassaulaan/Lindenlaan goedgekeurd 20-06-89;

 • B.P. Zocherbuurt goedgekeurd 18-05-99;

voldoen aan het beschermingsvereiste.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van ‘bezwaar’, ter attentie van CFI, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op www.bezwaarschriftenocw.nl

Het besluit, waarin begrepen de begrenzingskaart en de toelichting liggen ter inzage bij de gemeente Alkmaar Mallegatsplein 10 1815 AG te Alkmaar, en bij de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort. Deze stukken zijn ook telefonisch op te vragen via tel. 033-4217388, of per e-mail : info@cultureelerfgoed.nl

Naar boven