Bevolkingscijfers per provincie op 1 januari 2011

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op verzoek van de Kiesraad ten behoeve van de verkiezing voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal bevolkingscijfers per provincie berekend.

Bij de berekening is uitgegaan van de officieel vastgestelde gemeentelijke inwonertallen per 1 januari 2010. Hierop zijn in rekening gebracht de van de gemeenten verkregen aantallen betreffende geboorte, sterfte, vestiging en vertrek gedurende het jaar 2010. Aldus werden de gemeentelijke inwonertallen op 31 december 2010 verkregen. Hierop is voor gemeenten die op 1 januari 2011 bij een gemeentelijke herindeling zijn betrokken, het berekende inwonertal aan de nieuwe gemeentegrenzen aangepast. Ten slotte zijn deze gemeentelijke cijfers per 1 januari 2011 opgeteld naar totalen per provincie.

Berekende bevolkingscijfers per provincie

Provincie

Inwonertal op 1 januari 2011

Groningen

579 034

Friesland

647 280

Drenthe

491 342

Overijssel

1 134 434

Flevoland

391 988

Gelderland

2 005 298

Utrecht

1 228 579

Noord-Holland

2 691 426

Zuid-Holland

3 527 449

Zeeland

381 582

Noord-Brabant

2 453 936

Limburg

1 122 631

Naar boven