Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorneStaatscourant 2011, 3087Vergunningen

Rectificatie ontwerpomgevingsvergunning Grotestraat 186 te Borne

Dit betreft een rectificatie op de publicatie in de Staatscourant van 24 februari 2011, nr. 3087.

Het college van burgemeester en wethouders maakt opnieuw bekend het volgende ontwerpbesluit te hebben genomen:

Voor : het verlenen van een ontwerpomgevingsvergunning conform artikel 2.1, lid 1, onder c juncto artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° Wabo voor het verbouwen van een bestaande woning tot winkelruimte Locatie: Grotestraat 186 te Borne

Ter inzage en zienswijzen ontwerpbesluit

De ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van 8 april 2011 tot en met 20 mei 2011, gedurende openingstijden, bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Borne. U kunt de ontwerpomgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0147. NL.IMRO.0147.BpCTpb001-ow01 of via de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

De bronbestanden van het ontwerpomgevingsvergunning kunt u langs elektronische weg verkrijgen op: http://ruimtelijkeplannen.borne.nl/NL.IMRO.0147. NL.IMRO.0147.BpCTpb001-ow01.

Een ieder kan binnen zes weken vanaf terinzagelegging van de ontwerpomgevingsvergunning zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne. Wanneer u uw zienswijzen mondeling wilt indienen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met de productgroep Uitvoering, telefoonnummer 074-2658628 te bereiken op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.