Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2011, 2623Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

Overige aankondigingen

Exploot

Bij exploot van 7 februari 2011, door J.J. Sikkema als gerechtsdeurwaarder te Hilversum, ovv mevrouw Tosca Maria Bonneswonende te Huizen, domicilie kiezende ten kantore van de heer J.G. Galama, advocaat bij Galama Advocaten te (3755 DC) Eemnes aan het adres Wakkerendijk 32-b, alwaar afschrift van het exploot te verkrijgen is, is aan de heerFrancisco Javier Hazas Manzano, zonder bekende woon en verblijfplaats betekend een beschikking van 13 oktober 2010 door de Rechtbank Amsterdam, sector Civiel, o.a. betreffende de echtscheiding tussen partijen.

J.J. Sikkema, gerechtsdeurwaarder, Franciscusweg 219-i, 1216 SE Hilversum, 035-7519966