Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
overigStaatscourant 2011, 2563Besluiten van algemene strekking

Rectificatie Besluit tarieven CBR 2011

Dit betreft een rectificatie van de publicatie in de Staatscourant van 10 februari 2011, nr. 2563, waarin een groot deel van het besluit was weggevallen. Hieronder volgt het integrale besluit opnieuw.

Besluit tarieven CBR 2011

4 oktober 2010

De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,

Gelet op de artikelen 51, 57, 98, 158 en 197 lid 2 van het Reglement Rijbewijzen;

Overwegende dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de regeling van 14 mei 1996, Staatscourant 101 goedkeuring is verleend als bedoeld in vorenvermelde artikelen;

Besluit:

Artikel 1

De tarieven van de CBR-examens op grond van de Wegenverkeerswet 1994 luiden als volgt:

   

1.

Theorie-examens CBR

 

1.1

Theorie-examen A/B/AM klassikaal

€ 33,50

1.2

Toeslag theorie-examen B klassikaal andere talen

€ 5,20

1.3

Toeslag theorie-examen A/B/AM individueel

€ 37,00

1.4

Theorie-examen RV1/R2/V2

€ 61,30

1.5

Theorie-examen V3

€ 69,45

2.

Praktijkexamens CBR

 

2.1

Praktijkexamen A (voertuigbeheersing)

€ 46,00

2.2

Praktijkexamen A (verkeersdeelneming)

€ 107,75

2.3

Tussentijdse toets A (verkeersdeelneming)

€ 93,30

2.4

Nader onderzoek praktijkexamen A (verkeersdeelneming)

€ 132,65

2.5

Nader onderzoek tussentijdse toets A (verkeersdeelneming)

€ 103,30

2.6

Praktijkexamen AM2 en AM4

€ 95,70

2.7

Nader onderzoek AM2 en AM4

€ 133,95

2.8

Praktijkexamen B

€ 93,30

2.9

Tussentijdse toets B

€ 93,30

2.10

RIS deeltoets 3 B

€ 93,30

2.11

Nader onderzoek praktijkexamen B

€ 103,30

2.12

Nader onderzoek tussentijdse toets B

€ 103,30

2.13

Praktijkexamen B faalangst

€ 157,30

2.14

Praktijkexamen E bij B

€ 93,30

2.15

Tussentijdse toets E bij B

€ 93,30

2.16

Nader onderzoek praktijkexamen E bij B

€ 103,30

2.17

Nader onderzoek tussentijdse toets E bij B

€ 103,30

2.18

Toeslag spoedbehandeling A, B of E bij B

€ 16,20

2.19

Toeslag spoedbehandeling nader onderzoek praktijkexamen A, B, of E bij B

€ 16,20

2.20

Toeslag afroepexamen A, B of E bij B

€ 16,20

2.21

Praktijkexamen C

€ 172,25

2.22

Nader onderzoek praktijkexamen C

€ 172,25

2.23

Praktijkexamen E bij C

€ 172,25

2.24

Nader onderzoek praktijkexamen E bij C

€ 172,25

2.25

Praktijkexamen D

€ 172,25

2.26

Nader onderzoek praktijkexamen D

€ 172,25

2.27

Praktijkexamen E bij D

€ 172,25

2.28

Nader onderzoek praktijkexamen E bij D

€ 172,25

2.29

Toeslag spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D

€ 19,80

3.

Medische geschiktheid

 

3.1

Eigen Verklaring (voor Verklaring van geschiktheid)

€ 23,05

Alle tarieven zijn inclusief 19% BTW.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 4 oktober 2010

De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,

S.M. Zijderveld.