Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer

Beschikking op de aanvraag tot wijziging van de vergunning van het Erasmus MC te Rotterdam, voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen

Op 04-02-2011 is door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de vergunning van het Erasmus MC te Rotterdam voor de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen krachtens het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Milieubeheer met nummer PorM/RB IM 08-008 gewijzigd. Op 16-08-2010 had het Erasmus MC een daartoe strekkende aanvraag ingediend. De wijzigingsvergunning heeft als kenmerk PorM/RB IM 08-008/01.

De wijziging betreft het aanpassen van de duur die patiënten die behandeld zijn met een genetisch gemodificeerde adenovirale vector, nog dienen door te brengen in de kamer voor strikte isolatie na het verwijderen van de katheters.

Procedure

Het verzoek tot wijziging van de vergunning van Erasmus MC te Rotterdam is behandeld overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Inzage aanvraag en beschikking

De beschikking en de overige relevante stukken liggen vanaf 15-02-2011 op werkdagen ter inzage bij het Ministerie van IenM, afdeling Documentaire Informatie (C01 70), Rijnstraat 8 te Den Haag.

De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur na afspraak via telefoon of e-mail (tel. 070-339 31 56, e-mail: secretariaat.risicobeleid@minvrom.nl).

De bezoeker dient zich te melden bij de receptie.

Deze kennisgeving, de beschikking en debijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina http://bggo.rivm.nl.

Bezwaar

Tot en met 29-03-2011 kunnen belanghebbenden als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de vergunning indienen bij de Staatssecretaris. Het bezwaarschrift moet gezonden worden aan:

De Staatssecretaris van IenM

T.a.v. de Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Unit bezwaar en beroep

IPC 880

Postbus 20951

2500 EZ Den Haag

Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en van een datum, naam en adres voorzien zijn. Bezwaarschriften per e-mail worden niet geaccepteerd. Er moet duidelijk worden aangegeven waarom tegen de vergunning, onder vermelding van het beschikkingsnummer, bezwaar wordt aangetekend. Voor verdere vragen over het indienen van een bezwaarschrift, zie de internetpagina http://bggo.rivm.nl.

Naar boven