Melding van een voorgenomen concentratie

Zaaknummer: 7334 / Tactus - GGz Centraal - Amethist

  • 1. Op 22 december 2011 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Stichting Tactus Verslavingszorg (hierna: Tactus), onderdeel van stichting Tactus groep, en Stichting GGz Centraal (hierna: GGz Centraal) voornemens zijn een gemeenschappelijke onderneming tot stand te brengen, in de zin van artikel 27, tweede lid van de Mededingingswet, Amethist Verslavingszorg (hierna: Amethist).

  • 2. Volgens de melding zijn de activiteiten van de betrokken ondernemingen (of,

  • 3. voor zover van belang, van de groep waarvan zij deel uitmaken):

    • voor Tactus: het aanbieden van klinische en niet-klinische zorg aan mensen die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen, eten of een combinatie daarvan;

    • voor GGz Centraal: het aanbieden van klinische en niet klinische geestelijke gezondheidszorg, het verzorgen van opleidingen en het verrichten van activiteiten die verband houden met re-integratie;

    • voor Amethist: zal de activiteiten van GGz Centraal en Tactus op het gebied van verslavingszorg in de provincie Flevoland overnemen.

  • 4. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over deze voorgenomen concentratie wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Opmerkingen dienen uiterlijk 7 dagen na publicatie van deze mededeling op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van bovenstaand zaaknummer.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Directie Mededinging

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

telefoon: (070) 330 3330

telefax: (070) 330 3370

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

namens deze:

T. Serlie-Stolze,

Directie Mededinging,

Wnd. Clustermanager Zorg.

Naar boven