Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2011, houdende vaststelling van het maximumbedrag aan eigen risico 2012.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19, tweede en derde lid, van de Zorgverzekeringswet;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet wordt vastgesteld op: € 220.

Artikel 2

Indien de wet van 1 december 2011 houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verhoging van het verplicht eigen risico in werking treedt, treedt deze regeling onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.

TOELICHTING

De wet van 1 december 2011 houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verhoging verplicht eigen risico voorziet in verhoging van het verplicht eigen risico naar € 210. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Dit bedrag moet nog geïndexeerd worden. Hiervoor dient deze ministeriële regeling. Deze regeling treedt onmiddellijk in werking na het tijdstip waarop bovengenoemde wet in werking is getreden. Hiermee is duidelijk gemaakt dat het eigen risico eerst naar € 210 gaat en daarna wordt geïndexeerd naar € 220.

Ter uitvoering van artikel 19, tweede en derde lid, van de Zorgverzekeringswet is met deze regeling het verplicht eigen risico voor het jaar 2012 geïndexeerd. Naar beneden afgerond op een veelvoud van € 5, bedraagt het verplicht eigen risico per 1 januari 2012 € 220.

Voor deze regeling wordt afgeweken van de vaste verandermomenten, omdat pas geïndexeerd kan worden nadat het wetsvoorstel tot wet is verheven en in werking is getreden. Het vasthouden aan het systeem van vaste verandermomenten zou leiden tot aanzienlijk nadeel voor zorgverzekeraars.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.

Naar boven