Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatscourant 2011, 23060Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 15 december 2011, nr. WJZ / 11144835, tot vaststelling van subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidieregelingen (Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit EZ-subsidies en de artikelen 3.9, 5.5 en 5a.5 van de Subsidieregeling innoveren;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Als perioden in 2012, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5; aanvragen moeten zijn ontvangen op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur.

 • 2. Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 5 genoemde periode vastgesteld: het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag.

 • 3. Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan, waarvoor noch in deze regeling noch in een ander wettelijk voorschrift een subsidieplafond is vastgesteld, wordt het voor 2012 geldende subsidieplafond vastgesteld op € 0,–. Aanvragen om subsidie kunnen in 2012 slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Nr.

  Regeling

  Artikel

  Groep

  Openstelling 2012

  Plafond €

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

  1.1

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten)

  2.3

  Bedrijfsborgstellingskredieten

  01-01 t/m 31-12

  705.000.000

   

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten)

  2.3

  Bodemsaneringsborgstellingskredieten

  01-01 t/m 31-12

  65.344.000

  1.2

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (groeifaciliteit)

  3.2

   

  01-01 t/m 31-05

  50.000.000

  1.3

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters)

  4.3

   

  01-01 t/m 30-03

  16.000.000

   

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters)

  4.3

  Creatieve industrie

  01-01 t/m 30-03

  4.000.000

  1.4

  Subsidieregeling Starten, groeien en overdragen van ondernemingen (valorisatieprogramma)

  5.2

   

  01-01 t/m 31-12

  25.000.000

  1.5

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (ondernemerschapsonderwijsprojecten)

  6.2

   

  1.6

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (beroepsonderwijs in bedrijf)

  7.2

   

  1.7

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling scheepsnieuwbouw)

  8.3

   

  01-01 t/m 31-12

  1.000.000.000

  1.8

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (veiligheid kleine bedrijven)

  9.3

   

   

  Subsidieregeling innoveren

  2.1

  Subsidieregeling innoveren (Eurostars-projecten)

  2.2

   

  12-01 t/m 31-01

  5.000.000

  2.2

  Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)

  3.2

  Klinische ontwikkelingsprojecten

  01-01 t/m 31-12

  30.000.000

   

  Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)

  3.2

  Technische ontwikkelingsprojecten

  01-01 t/m 31-12

  65.000.000

   

  Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten)

  3.2

  Duurzame technische ontwikkelingsprojecten

  2.3

  Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

  4.3

   

  2.4

  Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

  4.10

   

  11-01 t/m 31-12

  750.000

  2.5

  Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

  4.18

   

  2.6

  Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)

  5.2

  Aantal beschikbare grote vouchers

  2.7

  Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)

  5.3

  Aantal beschikbare kleine vouchers

  2.8

  Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers)

  5.7

   

  2.9

  Subsidieregeling innoveren (private innovatievouchers)

  5a.2

  Aantal beschikbare grote vouchers

  2.10

  Subsidieregeling innoveren (private innovatievouchers)

  5a.3

  Aantal beschikbare kleine vouchers

  2.11

  Subsidieregeling innoveren (private innovatievouchers)

  5a.9

   

  2.12

  Subsidieregeling innoveren (innovatie voor maatschappelijke veiligheid)

  6.2

   

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie

  3.1

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren)

  2.2

  Eureka-innovatieprojecten en geïndustrialiseerde landen innovatieprojecten

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren)

  2.2

  Opkomende markten innovatieprojecten

  3.2

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Genomics (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Genomics

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  EMVT (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  EMVT

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Precisietechnologie (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Precisietechnologie

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  IPCR (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  IPCR

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  MMI (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  MMI

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Generieke communicatie (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Generieke communicatie

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Oppervlaktetechnologie (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Oppervlaktetechnologie

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Beeldverwerking (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Beeldverwerking

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Maritiem (periode vooraanmelding)

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Maritiem

  3.3

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten; ETB-samenwerkingsverbanden)

  4.2

   

  3.4

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten; internationale MKB-samenwerkingsverbanden)

  4.11

   

  3.5

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten; EuroNanoMed-samenwerkingsverbanden)

  4.20

   

  3.6

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND haalbaarheidsprojecten)

  5.2

   

  3.7

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND innovatieprojecten)

  5.9

   

  3.8

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND MKB-innovatieprojecten)

  5.19

   

  3.9

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS doorbraakprojecten)

  6.2

   

  3.10

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS-internationale innovatieprojecten)

  6.9

   

  3.11

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS-EVT-projecten)

  6.18

   

  3.12

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (InnoWATOR-projecten)

  7.2

   

  3.13

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationale InnoWATOR-projecten)

  7.11

   

  3.14

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (InnoWATOR garantiefaciliteit)

  7.20

   

  3.15

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (maritieme MKB-projecten)

  8.2

   

  3.16

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (maritieme innovatieprojecten)

  8.8

   

  3.17

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One haalbaarheidsprojecten)

  9.1a

   

  3.18

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One MKB-innovatieprojecten)

  9.2

   

  3.19

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One R&D-projecten)

  9.8

   

  3.20

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationale Point-One R&D-projecten)

  9.17

   

  3.21

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point-One University-Industry Interaction projecten)

  9.25

   

  3.22

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (polymeren haalbaarheidsprojecten)

  10.2

   

  3.23

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (polymeren MKB-innovatieprojecten)

  10.8

   

  3.24

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (polymeren innovatieprojecten)

  10.15

   

  3.25

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (High Tech Topprojecten)

  10a.2

   

  3.26

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (detachering kenniswerkers)

  10b.2

   

  3.27

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (civiele vliegtuigontwikkeling)

  10c.2

  Projecten, niet betrekking hebbend op industrieel onderzoek

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (civiele vliegtuigontwikkeling)

  10c.2

  Projecten, betrekking hebbend op industrieel onderzoek

  3.28

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (technologische topinstituten)

  10d.2

   

  3.29

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (innovatieve zeescheepsbouw)

  10e.2

   

  3.30

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (prekwalificatie ESA/programma’s)

  10f.2

   

  02-01 t/m 06-03

  4.000.000

  3.31

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (strategisch onderzoeksprogramma vliegtuigontwikkeling)

  10g.2

  Onderzoek op motorcomponenten

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (strategisch onderzoeksprogramma vliegtuigontwikkeling)

  10g.2

  Thermoplasten en composieten, vezel-metaal laminaten, ontwerpmethodieken, toekomstige technologieën, vliegtuigsystemen

  3.32

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (service innovation & ICT)

  10h.2

   

   

  Subsidieregeling sterktes in de regio

  4.1

  Subsidieregeling sterktes in de regio (regionale investeringsprojecten)

  3.2

   

   

  Subsidieregeling energie en innovatie

  5.1

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: lange termijn)

  2.1.2

  NEO haalbaarheidsstudie

   

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: lange termijn)

  2.1.2

  Andere NEO projecten dan haalbaarheidsstudies

   

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: lange termijn)

  2.1.2

  LT ECN-consortia

   

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: lange termijn)

  2.1.2

  LT overige

  5.2

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: korte termijn)

  2.2.2

  Andere projecten dan haalbaarheidsstudies

   

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: korte termijn)

  2.2.2

  Haalbaarheidsstudies

  5.3

  Subsidieregeling energie en innovatie (EOS: demonstratie)

  2.3.2

   

  5.4

  Subsidieregeling energie en innovatie (duurzame warmte voor bestaande woningen)

  3.1.2

   

  5.5

  Subsidieregeling energie en innovatie (duurzame biomassa-import)

  3.2.2

   

  5.6

  Subsidieregeling energie en innovatie (investeringen verlaging elektriciteitsaansluiting warmtepomphouders)

  3.3.2

   

  5.7

  Subsidieregeling energie en innovatie (risico’s dekken voor aardwarmte)

  3.4.2

   

  5.8

  Subsidieregeling energie en innovatie (bioraffinage)

  3.5.2

  Demonstratieproject bioraffinage

   

  Subsidieregeling energie en innovatie (bioraffinage)

  3.5.2

  Pilotproject bioraffinage

  5.9

  Subsidieregeling energie en innovatie (vergassing)

  3.6.2

  Voorbereidingsstudies vergassing

   

  Subsidieregeling energie en innovatie (vergassing)

  3.6.2

  Demonstratieprojecten vergassing

  5.10

  Subsidieregeling energie en innovatie (experimenteerregeling Wind op Zee)

  3.7.2

   

  5.11

  Subsidieregeling energie en innovatie (programma industriële warmtebenutting)

  3.8.2

   

  5.12

  Subsidieregeling energie en innovatie (programma industriële warmtebenutting)

  3.8.8

   

  5.13

  Subsidieregeling energie en innovatie (effectieve en efficiënte vergistingketen)

  3.9.2

  Pilotprojecten vergistingketen

   

  Subsidieregeling energie en innovatie (effectieve en efficiënte vergistingketen)

  3.9.2

  Demonstratieprojecten vergistingketen

   

  Subsidieregeling internationaal ondernemen

  6.1

  Subsidieregeling internationaal ondernemen (Prepare2Start uitvoerder)

  2.2

   

  6.2

  Subsidieregeling internationaal ondernemen (Prepare2Start ondernemer)

  2.7

   

   

  Subsidieregeling internationaal excelleren

  7.1

  Subsidieregeling internationaal excelleren (basismodule 2Getthere)

  2.1

   

  7.2

  Subsidieregeling internationaal excelleren (basismodule 2Getthere en demonstratieprojecten)

  3.1

   

  7.3

  Subsidieregeling internationaal excelleren (2xplore)

  4.1

   

  7.4

  Subsidieregeling internationaal excelleren (opkomende markten orders)

  5.2

   

  7.5

  Subsidieregeling internationaal excelleren (opkomende markten investeringsprojecten)

  5.8

   

  7.6

  Subsidieregeling internationaal excelleren (opkomende markten kennisverwerving)

  5.19

   

Artikel 2

 • 1. Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5; aanvragen moeten zijn ontvangen op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur.

 • 2. Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 5 genoemde periode vastgesteld: het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Nr.

  Regeling

  Artikel

  Groep

  Openstelling

  Plafond €

  1

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (veiligheid kleine bedrijven)

  9.7

   

  01-02-2011 t/m 01-06-2012

  7.000.000

  2

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (tijdelijke garantie ondernemersfinanciering en garantstelling gericht op bankgaranties)

  – 3.12b

  en

  – 3.12v

   

  01-01-2010 t/m 31-12-2012

  08-03-2010 t/m 31-12-2012

  1.258.607.000

  3

  Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (tijdelijke garantie ondernemersfaciliteit curatieve zorg)

  3.12m

   

  01-01-2010 t/m 31-12-2012

  250.000.000

  4

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Self healing materials (periode vooraanmelding)

  14-11-2011 t/m 5-12-2011

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Self healing materials

  2-4-2012 t/m 11-5-2012

  4.100.000

  5

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Photonic devices (periode vooraanmelding)

  1-11-2011 t/m 25-11-2011

   

  Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s)

  3.2

  Photonic devices

  26-3-2012 t/m 20-4-2012

  4.750.000

  6

  Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten)

  4.18

   

  22-11-2011 t/m 17-1-2012

  17.500.000

Artikel 3

De percentages, bedoeld in artikel 3.9 van de Subsidieregeling innoveren, bedragen voor de in 2012 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

 • a. het basispercentage: 2 procent per jaar;

 • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

 • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

 • d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2011

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.

TOELICHTING

1. Algemeen

De onderhavige regeling bevat de subsidieplafonds en openstellingsdata voor het jaar 2012 van de subsidieregelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, die onder de werking van het Kaderbesluit EZ-subsidies vallen. Veranderingen in de loop van het jaar leiden tot wijziging van de regeling.

2. Administratieve Lasten

De in de tabellen genoemde subsidieregelingen voldoen aan het Kaderbesluit EZ subsidies, en zijn daarmee verregaand lastenarm ingericht. Het kabinet ziet reductie van administratieve lasten als een speerpunt. Met de onderhavige regeling worden geen informatieverplichtingen gewijzigd.

De totale administratieve lasten van de subsidieregelingen, waarvan met deze regeling de plafonds voor 2012 worden vastgesteld, bedragen € 3.560.049. Gegeven het beschikbare subsidiebedrag van € 1.966.094.000 komt dit neer op 0,181% relatieve lasten. Voor de garantieregelingen afzonderlijk geldt een percentage relatieve lasten van 0,028%.Voor de overige instrumenten bedraagt dit percentage 2,090%

 

Budget €

AL €

AL-percentage

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

     

Bedrijfsborgstellingskredieten

705.000.000

493.500

0,070%

Bodemsaneringsborgstellings-kredieten

65.344.000

13.069

0,020%

Groeifaciliteit

50.000.000

1.500

0,003%

Borgstelling scheepsnieuwbouw

1.000.000.000

5.400

0,001%

Totaal garanties

1.820.344.000

513.469

0,028%

       

Seed capital technostarters

16.000.000

182.400

1,140%

Seed captial technostarters (creatieve industrie)

4.000.000

45.760

1,140%

Valorisatieprogramma

25.000.000

665.120

2,660%

Totaal Subsidies

41.000.000

848.160

2,069%

Totaal

1.861.344.000

1.361.629

0,073%

       

Subsidieregeling innoveren

     

Eurostars-projecten

5.000.000

148.000

2,960%

Innovatiekredieten (klinisch en technisch)

95.000.000

1.890.500

1,990%

Innovatieprestatiecontracten (verkenning internationale samenwerking)

750.000

5.520

0,740%

Totaal

100.750.000

2.044.020

2,029

       

Subsidieregeling sterktes in innovatie

     

Prekwalificatie ESA/programma’s

4.000.000

154.400

3,860%

Totaal

4.000.000

154.400

3,860%

       

Totaal garanties

1.820.344.000

513.469

0,028%

Totaal overig

145.750.000

3.046.580

2,090%

Totaal

1.966.094.000

3.560.049

0,181%

De totale administratieve lasten van de subsidie-instrumenten in artikel 2 van deze regeling zijn ongewijzigd ten opzichte van de openstelling in 2011. Volledigheidshalve is een overzicht van de totale administratieve lasten van deze subsidies opgenomen in de toelichting.

Regeling

Budget €

AL €

AL-percentage

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

     

Veiligheid kleine bedrijven

7.000.000

373.800

5,34%

Tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering en garantstelling gericht op bankgaranties

1.258.607.000

14.300

0,001%

Tijdelijke garantie ondernemingsfaciliteit curatieve zorg

250.000.000

125.000

0,050%

       

Subsidieregeling sterktes in innovatie

     

IOP’s self healing materials

4.100.000

186.000

3,92%

IOP’s photonic devices

4.750.000

379.000

9,26%

       

Subsidieregeling innoveren

     

Innovatieprestatiecontracten

17.500.000

209.640

1,20%

3. Vaste verandermomenten

Op grond van het kabinetsbeleid inzake Vaste verandermomenten treden ministeriële regelingen in werking met ingang van 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Bekendmaking geschiedt uiterlijk twee maanden voor inwerkingtreding.

In deze regeling wordt bepaald dat de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012 in werking treedt met ingang van 1 januari 2012, een van de vaste veranderdata. De bekendmaking geschiedt echter niet twee maanden voor inwerkingtreding. Deze afwijkende bekendmaking houdt verband met het feit dat de doelgroepen van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012 ten zeerste zijn gebaat bij een snelle vaststelling en bekendmaking van de regeling, die in de praktijk een belangrijke functie vervult bij vragen omtrent de openstelling en plafonds van de diverse subsidie-instrumenten onder het Kaderbesluit EZ-subsidies.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.